Seksuaalisuuden toteutumiseen ja laatuun vaikuttavat lähes kaikki suhteen osa-alueet. Sen taustalla ovat esimerkiksi myönteinen asenne, yhteiset odotukset, kiintymys, ihailu ja arvostus sekä riidattomuus. Parisuhteessa tarvitaan kykyä sietää hyviä ja huonoja kokemuksia sekä ylläpitää vaikeinakin aikoina riittävän hyvää kuvaa toisesta omassa mielessä.

Hyvän seksisuhteen rakennuspalikoina voidaan pitää luottamusta, intiimiyttä, tietoisuutta itsestä ja toisesta, lohdutuksen mahdollisuutta sekä turvallisuutta. Tärkeää on ilmaista tarpeeksi selkeästi toiselle sekä sanoilla että eleillä, mitä tarvitsee kiihottuakseen ja nauttiakseen. Läheisyydelle ja hyvälle rakastelulle voi luoda pohjaa hellyydellä, esileikeillä ja rentoutumisella. Oleellista on toisen ottaminen huomioon rakastellessa. Samalla on tärkeää olla riittävän itsekäs ja omaehtoinen. Seksisuhteessa molempien on voitava tuntea olevansa tarpeeksi toisen rakastamia.

Seksuaalisuhteen luonne, kiihottavuus ja tyydyttävyys vaihtelevat suhteen kehittyessä. Suhteen alun intohimo ei ole pysyvää, vaikka elementtejä siitä voi tavoittaa myöhemminkin. Vaikeudet seksuaalisessa ovat normaaleja ja osa seksielämää. Myös se, ettei seksi aina haluta yhtä paljon, on luonnollista. Seksuaalisten tarpeiden määrä ja laatu ovat yksilöllisiä ja vaihtelevia, niistä syyllistäminen voi pahentaa tilannetta.