Sanalle kriisi on olemassa erilaisia määritelmiä, kuten käännekohta ja läpikulkupaikka. Kiinalainen kriisiä kuvaava merkki ”Weiji” koostuu kahdesta osasta, joista toinen merkitsee vaaraa ja toinen mahdollisuutta. Englannin kielen sana ”crisis” tulee kreikan kielen päättämistä merkitsevästä sanasta ”krinein”.

Kriisi voidaan määrittää päätöksentekoa vaativaksi tilanteeksi, jolloin päätös luo edellytykset uuden mahdollisuuden toteutumiselle. Näin kriisi voidaan määritellä siirtymävaiheen haasteeksi ­ kohti jotain uutta.

Joskus päätös sisältää valinnan tekemisen kahden vaihtoehdon välillä. Useimmiten tilanteeseen sisältyy monia vaihtoehtoja, joista kaikki eivät ole edes selvillä. Päätöksentekoa vaikeuttaa se, että eri vaihtoehtojen seuraamuksia ei voi etukäteen ennustaa. Päätöstä tehdessään joutuu kestämään siihen liittyvän epävarmuuden.