OPPIARVO(T)
VTM

YHTEYSTIEDOT
Puh. 040 650 7503
etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

TEHTÄVÄNIMIKE
Tutkija

MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUSHANKKEET

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

Väestöliitto osallistuu Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) -tutkimukseen, joka käynnistyi Suomen osalta maaliskuussa 2017. SHARE-tutkimuksen kohteena ovat yli 50-vuotiaat eurooppalaiset ja heidän puolisonsa. 

Väestöä edustava otos tarjoaa tietoa fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä, sosio-ekonomisesta asemasta, demografisista piirteistä sekä perheiden ja heidän läheistensä sosiaalisista verkostoista. SHARE ja sen kansainväliset sisartutkimukset tarjoavat maailman parhaat aineiston monitieteellisen ikääntymistutkimuksen toteuttamiseen ja kansainvälisesti vertailuvuuteen perustuviin politiikkasuosituksiin. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos toimii SHARE Suomen tieteellisenä vastuutahona.

LoveAge

LoveAge-tutkimushanke tutkii yli 50-vuotiaiden parisuhteita Suomessa ja Euroopassa. Hankkeessa selvitetään ihmisten avio- ja avoliittoja eri elämänvaiheissa sekä niiden yhteyksiä sosiaalisiin suhteisiin ja hyvinvointiin ikääntyessä.