OPPIARVO(T)
Valtiotieteen tohtori (VTT) (sosiologia), sosiologian dosentti

 

YHTEYSTIEDOT
Puh. 040-5827369
etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi
http://www.kontula.fi/

 

 

TEHTÄVÄNIMIKE

Tutkimusprofessori, Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto

ASIANTUNTEMUS

seksologia, seksuaalitutkimus, seksuaali- ja lisääntymisterveys, kulttuurierot seksuaaliasioissa, seksuaalikasvatus, nuorten seksi, parisuhdeasiat, parisuhde- ja avioerot, perhe-, väestö-, ja seksuaalipolitiikka, syntyvyys, demografia, 
 

TYÖURA
Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen erikoistutkija ja tutkimusprofessori vuodesta 1998 alkaen, Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksen apulaisprofessori 1996-1997, Oikeusministeriön rikoksentorjunnan neuvottelukunnan erikoistutkija 1995, Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksen projektijohtaja 1991-1994, Suomen Akatemian tutkimusassistentti 1986-1990, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkija 1985.TIETEELLISET LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

 

Seksuaaliterveyden maailmanjärjestö (World Association for Sexual Health)(WAS)

Hallituksen jäsen, 2013–2017; 2017–2021
- WAS:n seksuaalikasvatuskomitean puheenjohtaja, 2013 – 2017; 2017 – 2021
- koordinaattori WAS Sexuality Education Network 2017 -
- Tieteellisen komitean jäsen, 2013 – 2017; 2017 – 2021

The Society for the Scientific Study of Sexuality (SSSS)
President Elect 2013–2014; President 2014 - 2015
- hallituksen jäsen, 1999–2002, 2010–2016
- Nominations komitean puheenjohtaja 2016–2017
- Fellow of SSSS, 2012

The Journal of Sex Research,
Associate Editor, 2005 –

Euroopan Seksologiliitto, European Federation for Sexology (EFS)
- Hallituksen jäsen, 2006–2014
- Pääsihteeri, 2010–2011
- EFS kultamitali, 2010

International Academy of Sex Research (IASR)
-täysjäsen, 1996–

Suomen Seksologinen Seura
- puheenjohtaja, 1997–2002; 2005–2010; 2017-2018
- varapuheenjohtaja, 2010–2017

Sexuality and Aging Consortium at Widener University
-Member of Advisory Board, 2014–

Pohjoismainen kliinisen seksologian järjestö, Nordic Association for Clinical Sexology (NACS)
- puheenjohtaja 2001–2003
- hallitus, 2001–2010; 2017
- NACSES auktorisointikomitea, puheenjohtaja, 2005–

Euroopan neuvostoon kuuluva Euroopan väestökomitea
- konsultti seksuaaliterveysasioissa, 2002–2005

European Sexual Dysfunction Alliance (ESDA)
- hallituksen jäsen, 2004–2007

Sexpo säätiö
- hallituksen puheenjohtaja, 1988–1991; 2003–2007

Suomen akateemiset tutkijat (SATY)
-hallituksen jäsen, 1987–2007


VALIKOIDUT JULKAISUT

Julkaisuja yhteensä noin 350, joista noin 50 kirjaa. Julkaisuluettelo

 

Kontula Osmo. Mielen seksuaalisuus. Matka kiihottumisen alkulähteille. 2., uudistettu painos. Duodecim. Helsinki. 206 s.

Kontula Osmo & Anneli Miettinen (2016). Determinants of female sexual orgasms. Socioaffective Neuroscience & Psychology 2016, 6: 31624 –  http://dx.doi.org/10.3402/snp.v6.31624

Kontula Osmo (2016). LEMMEN PAULA: Seksuaalinen hyvinvointi parisuhdeonnen avaimena. Perhebarometri 2016.Väestöntutkimuslaitos. Katsauksia E 50/2016. Väestöliitto. Helsinki. 112 s.

Kontula, Osmo & Saari, Juho (2016). Yksinäisyys parisuhteessa. Teoksessa Yksinäisten Suomi (toim. Juho Saari). Gaudeamus. Helsinki. s. 164-181.

Kallio Maaret & Osmo Kontula (2015). Happy End: Seksuaalisesti vireät parisuhteet. WSOY. Porvoo. 240 s.

Kontula Osmo (2015). Sex Life Challenges: The Finnish Case. In: James D. Wright (editor-in-chief), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Vol 21. Oxford: Elsevier. s. 665–671.

Shtarkshall Ronny, Osmo Kontula, Ilsa Lottes, Toivo Aavik & Mario Baras (2015): Are Men Guilty Because of Their Gender? International Journal of Criminology & Sociology. 4: 36-46.

Kontula Osmo. (2014). Challenges and progress in holistic sexuality education of teenagers in Finland. In  M. Kenny (Ed.) Sex Education: Attitude of Adolescents, Cultural Differences and Schools’ Challenges (s. 93-129). Hauppauge, NY:  Nova Science Publishers, Inc.

Kontula Osmo (2014). “Pays nordiques” in Janine Mossuz-Lavau (dir.), Dictionnaire des sexualités, Paris, Robert Laffont (coll. Bouquins), s. 623 – 626.

Miila Halonen, Miguel Reyes ja Osmo Kontula: Poikanäkökulma seksuaaliopetukseen – kasvattajan opas. PoikaS Tutkimus ja kehittämishanke. Väestöliitto. Helsinki 2014. 68 s.
 
Osmo Kontula: Yhdessä vai erikseen? Tutkimus suomalaisten parisuhteiden vahvuuksista, ristiriidoista ja erojen syistä. Perhebarometri 2013. Väestöntutkimuslaitos. Katsauksia E 47/2013. Väestöliitto. Helsinki. 249 s.
 
Osmo Kontula: Sexuality Among Older Adults. International Handbook on the Demography of Sexuality (Ed. Amanda K. Baumle), International Handbooks of Population, Volume 5, DOI 10.1007/978-94-007-5512-3_10,. Springer Science+Business Media Dordrecht 2013. pp. 195 – 214.
 
Osmo Kontula: Seksuaalisuus. Teoksessa Gerontologia (toim. Eino Heikkinen, Jyrki Jyrkämä ja Taina Rantanen). Duodecim. Helsinki 2013. s. 351-363.
 
Osmo Kontula (toim.): Mitä pojat todella haluavat tietää seksistä. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 55/2012. Väestöliitto. Helsinki 2012. 278 s.
 
Osmo Kontula (toim.): Pleasure and Health by education, counselling and treatment. Proceedings of 2012 NACS conference in Helsinki. The Finnish Association for Sexology (FIAS). Helsinki 2012. 163 s.
 
Osmo Kontula: Mielen seksuaalisuus: Matka kiihottumisen alkulähteille. Duodecim. Helsinki 2012. 165 s.
 
Osmo Kontula & Tarja Sandberg: Halut jäissä? Naisten seksuaalisen halun puute. Väestöliitto. VL-markkinointi Oy. Helsinki 2012. 100 s.
 
Osmo Kontula (toim.): Suomalaisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden tulevaisuus. Väestöliitto. Helsinki 2011. 287 s. 
 
Osmo Kontula & Emma Terämä (Eds.): Finnish Yearbook of Population Research. XLVI 2011. The Population Research Institute. The Family Federation of Finland. 172 s.
 
Osmo Kontula: Trends in teenage live births and their determinants in Europe. BZgA FORUM: Sexuality Education and Family Planning 2011:14-18.
 
Osmo Kontula: An Essential Component in Promoting Sexual Health in Europe is Training in Sexology. International Journal of Sexual Health 2011:23:3:168-180.

 

Osmo Kontula (2011): Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa: Seksuaalinen hyvinvointi avaimena ikäihmisten onneen. Teoksessa Kosketuksen kaipuu – kypsän iän seksuaalisuus (toim. Anne Leinonen & Jaan Syrjälä). Väestöliitto. Helsinki. s. 8-17. 

 
Osmo Kontula & Anna Rotkirch (Eds): Finnish Yearbook of Population Research. XLV 2010. The Population Research Institute. The Family Federation of Finland. 218 s.
 
Osmo Kontula: Lastenhankinta - koettelemus isien seksuaalisille toiveille. Teoksessa Isyyden kielletyt tunteet (toim. Juha Jämsä ja Susa Kalliomaa). Väestöliitto. Helsinki 2010. s. 76-86.

Suvivuo Pia, Tossavainen Kerttu & Kontula Osmo (2010): "Can There Be Such a Delightful Feeling as This?" Variations of Sexual Scripts in Finnish Girls' Narratives. Journal of Adoloscent Research 25:5:669-689.
 

Osmo Kontula: The evolution of sex education and student’s sexual knowledge in Finland in the 2000s. Sex Education 2010:10:4:373-386.

Osmo Kontula: Parisuhdeonnen avaimet ja esteet. Perhebarometri 2009. Katsauksia E 38/2009. Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto. Helsinki. 150 s.
 
Suvivuo Pia, Tossavainen Kerttu & Kontula Osmo: Contraceptive use and non-use among teenage girls in a sexually motivated situation. Sex Education 2009:9:4:355-369. 
 
Osmo Kontula: Between Sexual Desire and Reality: The Evolution of Sex in Finland. The Family Federation of Finland: The Population Research Institute D49/2009. Helsinki 2009. 255 s.
 
Osmo Kontula & Elina Haavio-Mannila: The Impact of Aging on Human Sexual Activity and Sexual Desire. The Journal of Sex Research 2009:46:1:46-56.
 
Osmo Kontula: Ikäihmistenkin seksielämä on aktiivista ja tyydyttävää. Duodecim 2009:125:749-756. 
 
Osmo Kontula: Halu & intohimo: tietoa suomalaisesta seksistä. Otava. Helsinki 2008. 384 s.
 
Osmo Kontula: The Influence of Education and family Policies on Age at First Birth. In “People, Population Change and Policies. Lessons from the Population Policy Acceptance Study” (Eds. Charlotte Höhn, Dragana Avramov & Irena E. Kotowska). Volume 1: Family Change. Springer. Dordrech t2008. pp. 259-275.
 
Osmo Kontula & Ismo Söderling: Demographic Change and Family Policy Regimes. In “People, Population Change and Policies. Lessons from the Population Policy Acceptance Study” (Eds. Charlotte Höhn, Dragana Avramov & Irena E. Kotowska). Volume 2: Demographic Knowledge – Gender - Ageing. Springer. Dordrecht 2008. pp. 3-20.
 
Osmo Kontula & Henna Meriläinen: Koulun seksuaalikasvatus 2000-luvun Suomessa. Katsauksia E26/2007. Väestöntutkimuslaitos. Väestöliitto. Helsinki 2007. 187 s.
 
Osmo Kontula & Sirpa Valkama: Characteristics of the sexology profession in Finland in the beginning of 2000s = Caractéristiques de la profession de sexologue, en Finlande, au début des années 2000. Sexologies – European Journal of Sexual Health, 2006:15:1:22-29.
 
Olev Poolamets, Elina Haavio-Mannila, Osmo Kontula & Kai Haldre (Eds.): Seksuaalsus Eestis: Ajalugu. Tänapäev. Arengud (Sexuality in Estonia: History, Contemporary, Progress). Eesti Akadeemiline Seksoloogia Selts. Tallinn 2006. 360 s.
 
Osmo Kontula & Anneli Miettinen: Synthesis Report on Demographic Behaviour, Existing Population Related Policies and Expectations Men and Women Have Concerning the State. DIALOG Work package 4, Report D15. Working Papers E19/2005. The Population Research Institute. The Family Federation of Finland. Helsinki 2005. 151 pp.
 
Osmo Kontula: Reproductive health behaviour of young Europeans. Volume 2: The role of education and information. Population Studies No. 45. Council of Europe Publishing. Council of Europe. Strasbourg 2004. 100 pp.

Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila: Renaissance of Romanticism in the Era of Increasing Individualism. In The State of Affairs: Explorations in Infidelity and Commitment (Eds. Jean Duncombe, Kaeren Harrison, Graham Allan & Dennis Marsden). Lawrence Erlbaum Associates. New Jersey 2004. pp. 79-102.
 
Osmo Kontula: Perhepolitiikka käännekohdassa: Perhebarometri 2004. Katsauksia E18/2004. Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto. Helsinki 2004. 155 s.
 
Kontula Osmo: Bi- and Homosexuality in the National Surveys in Europe. In Same-sex couples, same-sex partnerships, and homosexual marriages: A Focus on cross-national differentials (Eds. Digoix, Marie & Festy, Patrick). Documents de travail n°124, Ined, 2004, pp. 211-223.
 
Elina Haavio-Mannila and Osmo Kontula: Sexual Trends in the Baltic Sea Area. Publications of the Population Research Institute, Series D41, The Population Research Institute, Family Federation of Finland. Helsinki 2003. 272 pp.
 
Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila: Finland (Suomen Tasavalta) With up-dates by the original authors. The International Encyclopedia of Sexuality (Ed. Robert T. Francouer & Raymond Noonan). Continuum. New York 2003. pp. 381-411.
 
Osmo Kontula: Trends in Teenage Sexual Behaviour, Pregnancies, Sexually Transmitted Infections and HIV infections in Europe In ‘Reproductive health behaviour of young Europeans.’ Volume 1. Population Studies No. 42. Council of Europe Publishing. Council of Europe. Strasbourg 2003. pp. 77-137.
 
Elina Haavio-Mannila and Osmo Kontula: Single and Double Sexual Standards in Finland, Estonia and St. Petersburg. Journal of Sex Research 2003:40:1:36-49.
 
Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila: Masturbation in a Generational Perspective. Journal of Psychology & Human Sexuality 2002:14:2/3:49-83.
 
Elina Haavio-Mannila, Osmo Kontula and Anna Rotkirch: Sexual Lifestyles in the Twentieth Century: A Research Study. Palgrave. Hampshire and New York 2002. 224 s.
 
Elina Haavio-Mannila ja Osmo Kontula: Seksin trendit: Meillä ja naapureissa. WSOY. Helsinki 2001. 592 s. 
 
Osmo Kontula ja Ilsa Lottes (toim.): Seksuaaliterveys Suomessa. Studia. Tammi. Helsinki 2000. 336 s.
 
Ilsa Lottes and Osmo Kontula (Eds.): New Views on Sexual Health: The Case of Finland. D37/2000. The Population Research Institute. Väestöliitto, Family Federation of Finland. Helsinki 2000. 339 pp.
 
Osmo Kontula ja Elina Haavio-Mannila: Intohimon hetkiä: Seksuaalisen läheisyyden kaipuu ja täyttymys omaelämäkertojen kuvaamana. WSOY. Juva 1997. 745 s.
 
Osmo Kontula ja Elina Haavio-Mannila: Matkalla intohimoon: Nuoruuden hurma ja kärsimys seksuaalielämäkertojen kuvaamana. WSOY. Juva 1995. 605 s.
 
Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila: Sexual Pleasures: Enhancement of Sex Life in Finland, 1971 - 1992. Dartmouth. Hampshire 1995. 287 s.
 
Osmo Kontula ja Kati Kosonen: Seksiä lehtien sivuilla. Painatuskeskus OY. Helsinki 1994. 312 s.
 
Osmo Kontula ja Elina Haavio-Mannila (toim.): Suomalainen seksi: Tietoa suomalaisten sukupuolielämän muutoksesta. WSOY. Juva 1993. 579 s.
 
Osmo Kontula: Sukupuolielämän aloittamisen yhteiskunnallisista ehdoista. Sosiaali- ja Terveyshallitus. Tutkimuksia 14/1991. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1991. 188 s.
 


VIIMEISIMMÄT ESITELMÄT KONFERENSSEISSA JA SEMINAAREISSA:

23rd Congress of the World Association for Sexual Health (WAS), Prague, Czech Republic, 31.5.2017. Plenary presentation: ‘Determinants of female sexual orgasms’.

23rd Congress of the World Association for Sexual Health (WAS), Prague, Czech Republic, 29.5.2017. Presentation: 'What boys desire to know about sex'.  

Annual Meeting and Conference of the Society for the Scientific Study of Sexuality (SSSS), Phoenix, USA, 18.11.2016. Presentation: ”Do men desire sex more often than women do?”

39th Conference and Annual Meeting of the Nordic Association for Clinical Sexology (NACS), Tartto, Estonia, 24.9. 2016  Presentation: Do men desire sex more often than women do?

63rd International conference ICCFR International Commission on Couple and Family Relations, Trento, Italia, July 18, 2016 Workshop Happy Hour: A counselling project concerning the couple relationship for antenatal clinics’ personnel in Finland; Oral presentation: Together or apart? Keys to happy relationships and reasons for separating among Finnish couples

17th Congress of the European Federation for Sexology, Dubrovnik, Croatia, May 28, 2016. Oral presention: Determinants of female sexual orgasms

The Regional Program on Sex Education in School Health (PRESSE), Conference Educacao sexual na regional norte, Porto, Portugal, May 13, 2016. Invited presentations: 1. Excellency and Innovation in Sexuality Education; 2. New views on adolescents’ sexuality education

International Centre of expertise on Sexual and Reproductive Health and Rights RUTGERS, Seminar on sexuality studies, Amsterdam, Netherlands, November 27, 2015. Oral presentation: Interpreting the results

Annual Meeting and Conference of the Society for the Scientific Study of Sexuality (SSSS), Albuquerque, USA, November 13, 2015. Presidential Plenary: Determinants of Female Sexual Orgasms

For innspillskonferanse for ny sexuall helsestrategi, Helsedirektoratet, Oslo, Norway, 8.10.2015 Presentation: Sexuality and sexual health through the life course – Societal responses to population needs

38th Conference and Annual Meeting of the Nordic Association for Clinical Sexology (NACS),  Reykjavik, Iceland, 2.10.2015. Presentation: Determinants of Female Sexual Orgasms

The 22th WAS World Congress for Sexual Health, Singapore, July 27, 2015. Oral presentation: Together or apart? A study of the role on intimacy in conflicts and reasons for separating among couples in Society for the Scientific Study of Sexuality (SSSS) symposium ‘Sexual Science and its Application’

Joint Conference of EUSTI (Estonian Union Against Sexually Trasmitted Infections) and EASS (Estonian Academic Society of Sexology), Pärnu, Estonia, June 6, 2015. Oral presentation: Origins of sexual arousal in symposium ‘Different pleasures, various relationships, miscellaneous identities’

International Anatolian Twin Congress on Neuroscience and Sexual Health, Istanbul, Turkey 1.-3.5.2015. Key note presentation: Determinants of female sexual orgasms in Finland

International Anatolian Twin Congress on Neuroscience and Sexual Health, Istanbul, Turkey 1.-3.5.2015. Key note presentation: Together or apart? A study of the role on intimacy in conflicts and reasons for separating among couples.

International Anatolian Twin Congress on Neuroscience and Sexual Health, Istanbul, Turkey 1.-3.5.2015. Oral presentation: Sexual mind

Annual Meeting and Conference of the Society for the Scientific Study of Sexuality (SSSS), Omaha, USA, November 7, 2014.
Oral presentation: Together or apart? A study of the role of intimacy in conflicts and reasons for separating among couples

37th Conference and Annual Meeting of the Nordic Association for Clinical Sexology (NACS), Malmö, Sweden, September 18-21, 2014  
Oral presentation: Together or apart? A study of the role of intimacy in conflicts and reasons for separating among couples

16th Congress of the European Society for Sexual Medicine joint by the 12th Congress of the European Federation of Sexology, Istanbul, Turkey, January 29 – February 1, 2014
Master Lecture: What boys really desire to know about sex
Oral presention: Why sexuality education is important
 
36th Conference and Annual Meeting of the Nordic Association for Clinical Sexology (NACS), Aalborg, Denmark, October 3-6, 2013.
Oral presentation: What boys really desire to know about sex  
 
The 21th WAS World Congress for Sexual Health, Porto Alegre, Brasil, September 21-24, 2013 
Oral presentation: What boys really desire to know about sex    
Oral presentation: The evolution of desire: A view to low sexual desire among women 
 
15th Congress of the European Society for Sexual Medicine (ESSM), Amsterdam, Netherlands, December 8, 2012
Invited talk: Organic vs. psychogenic erectile dysfunction, still a necessary distinction?
 
Annual Meeting and Conference of the Society for the Scientific Study of Sexuality (SSSS), Tampa, USA, November 10, 2012
Oral presentation: The Evolution of Sexual Desire: A View to Low Sexual Desire Among Women
 
Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) conference, Helsinki 6.10.2012
Oral presentation: The Origin of Sexual Arousal
 
XXI Nordic Fertility Society Meeting, Helsinki 8.8.2012
Invited presentation: Happiness and sexuality in couple relationships
 
Annual Meeting and Conference of the Society for the Scientific Study of Sexuality (SSSS), Houston, USA, November 4, 2011
Oral presentation: Male Sexual Disappointments in Their Relationships after Having Children
Oral presentation: Duration of Relationships and Sexual Activities
 
34th Conference and Annual Meeting of the Nordic Association for Clinical Sexology (NACS), Oslo, Norway, October 14, 2011
Oral presentation: The evolution of desire: A view to low sexual desire among women
 
The 20th WAS World Congress for Sexual Health, Glasgow, Scotland, June 13-14, 2011
Oral presentation: The evolution of sexology in Nordic countries
Oral presentation: Training programs for sexologists in Europe
Coordinator of Symposia: Training programs in sexology in Europe
 
Sexual Revolution: a seminar, Faculty of Social and Behavioural Sciences, Amsterdam 8-9 April, 2011
Oral Presentation: Implementation of Sexual Rights in Finland
 
Annual Meeting and Conference of the Society for the Scientific Study of Sexuality (SSSS)
Las Vegas, USA, November 4-7, 2010
Oral presentation: Training Programs for Sexologists in Europe 
Oral presentation: Sexual Evolution in Finland and Europe
 
33th Conference and Annual Meeting of the Nordic Association for Clinical Sexology (NACS), Tallinn, Estonia, October 15-17, 2010  
Oral presentation: Training Programs for Sexologists in Europe
 
10th Congress of the European Federation of Sexology, Oporto, Portugal, May 12, 2010
Key Note Lecture: Training Programs for Sexologists in Europe – A demand for collaboration?
Chairperson:
Master lecture: E. Laumann:”Sexual expression over the life course: Results from three landmark surveys” 11.5.2010
Selected Papers: Sexuality, health & well being 10.5.2010
 
10th Congress of the European Federation of Sexology, Oporto, Portugal, May 11, 2010
Gold Medal lecture: Sexual Evolution in Finland and Europe – With special perspective to gender issues
 
Annual Meeting and Conference of the Society for the Scientific Study of Sexuality (SSSS)
Puerto Vallarta, Mexico, November 5-8, 2009
Oral presentation: The evolution of sexual desire: A view to gender differences    
Oral presentation: Nordic sex education: A case of Finland
 
The IVth Biennal International Sex and Relationships Education Conference, Birmingham, United Kingdom, 8.9.2009
Oral presentation: Nordic Sex Education: A Case of Finland
 
The 19th WAS World Congress for Sexual Health, Gothenburg, Sweden, June 22, 2009
Oral presentations:
The evolution of sexual desire: A view to gender differences 
Sex research tradition in Finland 1971-2007: Main trends
Chairperson in Symposium S4.1.: National Sex Surveys in the Nordic Countries.
 
Annual Meeting and Conference of The Society for the Scientific Study of Sexuality (SSSS)
San Juan, Puerto Rico, USA, November 5-9, 2008
Oral presentation: The role of sexuality in couple relationships    
Oral presentation: Response rate and selection bias in a sex survey    
 
31th Conference and Annual Meeting of the Nordic Association for Clinical Sexology (NACS)
Reykjavik, Iceland, September 4-7, 2008  
Oral presentation:   Sex research tradition in Finland 1971-2007: main trends in sexual attitudes and behaviour    
 
55th International Conference of the International Commission on couple and Family Relations, Helsinki, June 10-13, 2008
Invited key note speaker: The role of sexuality in couple relationships    
 
16th Nordic Demographic Symposium
Helsinki, June 5.-7, 2008
Oral presentation: Sex research tradition in Finland 1971-2007: analysis on representativeness    
 
9th Congress of the European Federation of Sexology
Rome, Italy, April 13 – 17, 2008
Oral presentations:
Nordic sex education: A case of Finland
Sex research tradition in Finland 1971-2007: Main trends and analysis on representativeness   
 
30th Conference and Annual Meeting of the Nordic Association for Clinical Sexology (NACS)
Copenhagen, Denmark, September 6-9, 2007  
Oral presentation: Sex Education in Finland: National Surveys of Sex Education at Grades 7-9 and of Sexual Knowledge at grade 8 
 
XVIII World Congress of Sexology, First World Congress on Sexual Health, Sydney, Australia, April 15-19, 2007 
Oral presentations:
National Survey on Sex Education And Sexual Knowledge Among Adolescents in Finland
Sexual Activity and Sexual Desire At The Age Over 45
Chairperson:
Oral Poster: Studies In Human Sexuality, Cross Cultural Sexuality and Ethics
Symposium: Genital Modification …? Mutilation
 
48th Annual Meeting and Conference of The Society for the Scientific Study of Sexuality (SSSS)
Las Vegas, USA, November 9-12, 2006
Oral presentation: Sexual Activity and Sexual Desire at the Age Over 45
Oral presentation: National Survey on Sex Education and Sexual Knowledge
 
29th Conference and Annual Meeting of the Nordic Association for Clinical Sexology (NACS)
Gothenburg, Sweden, September 8-10, 2006  
Oral presentation: The Essence of Eroticism 
 
8th Congress of the European Federation of Sexology
Prague, Czech Republic, June 4 – 8, 2006
Oral presentations:
The Role of education in sexual health among young Europeans
Professional features in the training for sexual health promotion in the Jyväskylä University of Applied Sciences (with Sirpa Valkama)
Human sexuality and aging: an empirical study
 
28th Conference and Annual Meeting of the Nordic Association for Clinical Sexology (NACS)
Jyväskylä, Finland, September 9, 2005  
Opening of the Conference
 
The Meeting of the Population Policy Acceptance Study (DIALOG)
Brussels, Belgium, September 5, 2005
Oral presentation: Socio-economic transition, population related policy and demographic change
 
XVII World Congress of Sexology, World Association for Sexology
Montreal, Canada, July 10-15, 2005.
Oral presentation: The role of education and information in sexual health in Europe
 
The Meeting of the Population Policy Acceptance Study (DIALOG)
Vienna, Austria, April 17, 2005
Oral presentation: Main results of the report D15
 
XII latinoamericano Congreso FLASSES “Sexualidad en crisis. Conflictos y alternativas
Santiago, Chile, October 13-16, 2004
Key note speaker: Sexual health in Europe: the role of education and information
 
27th Conference and Annual Meeting of the Nordic Association for Clinical Sexology (NACS)
Trondheim, Norway, September 16-19, 2004.
Oral presentation: Bi- Homosexuality in the National Surveys in Europe
 
30th Annual Meeting and Conference of International Academy of Sex Research Helsinki, Finland, June 16-19, 2004
Oral presentation: Renaissance of Romanticism in the Era of Increasing Individualism
 
7th Congress of the European Federation of Sexology, ‘Together – Integrating Sexology’
Brighton, United Kingdom, May 12-16, 2004
Oral presentation: The Role of Nursing Professionals in Sexology in Finland