Väestöliiton syyskokousvalintoja 2020 varten asetettu vaalitoimikunta pyytää jäsenjärjestöjä tekemään vaalitoimikunnalle ehdotuksia hallituksen kokoonpanoksi. Kukin jäsenjärjestö voi esittää vaalitoimikunnalle  yhtä monta ehdokasta jäseniksi kuin on vapautuvia hallituspaikkoja, eli 3 ehdokasta.

Alla lomakkeet, jotka teidän toivotaan kirjeessä tulleiden ohjeiden mukaan palautettavan Väestöliittoon 21.10.2020 klo 15.00 mennessä. 

EHDOKKAAN NIMEÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENEN VAALIIN VÄESTÖLIITTO RY:N SYYSKOKOUKSESSA 2020 (lomake)

EHDOKAS VÄESTÖLIITTO RY:N HALLITUKSEN JÄSENEKSI VUOSIKSI 2021 – 2023 (lomake)