Väestöliitto on asiantuntijajärjestö. Tutkimus- ja kehitystyössä sekä palveluissa ja muissa toiminnoissa työskentelee reilut 50 henkilöä. Koko Väestöliitto-konsernissa työskentelee noin 130 henkilöä.

Väestöliiton toiminnan tuotot olivat vuonna 2015  noin 5,2 miljoonaa euroa. Budjetin tuotot koostuvat avustuksista, varainhankinnasta sekä yritysyhteistyöstä. Henkilöstökulut muodostavat noin 70 prosenttia budjetin menoista. Väestöliiton omista yhtiöistä saatavat tuotot käytetään kokonaisuudessaan Väestöliiton toimintaan.

Väestöliiton kotimaista tai kansainvälistä toimintaa voi tukea monilla eri tavoilla.