Väestöliitto kannattaa ei-kaupallisten sijaissynnytysten edellytysten ja mahdollisuuksien selvittämistä

17.10.2019

Väestöliiton hallituksen kannanotto 9.10.2019

 

Hedelmöityslain uudistaminen ajankohtaista

Väestöliitto kannattaa ei-kaupallisten sijaissynnytysten edellytysten ja mahdollisuuksien selvittämistä

Väestöliitto kannattaa pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman kirjausta ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimisen selvittämisestä lainsäädännössä erikseen määriteltävissä tapauksissa. Tavoitteena tulee olla tasapuolinen ja kaikkien osapuolten edut turvaava järjestelmä. Sijaissynnytykset ovat yksi tie tukea ihmisten lapsitoiveiden toteutumista.

Väestöliitto täydentää kantaansa sijaissynnytyksiin ja vanhemmuuteen liittyvän lainsäädännön uudistamiseen myöhemmin. Sijaissynnytysten edellytyksiin ja mahdollisuuksiin liittyy lasta toivovan vanhemman, syntyvän lapsen, sijaissynnyttäjän ja yhteiskunnan näkökulmasta monia seikkoja, joita täytyy huolellisesti harkita. Väestöliitto kutsuu myös jäsenjärjestöjään mukaan tähän keskusteluun ja on halukas osallistumaan hallitusohjelmakirjauksen toteuttamistyöhön.

Ennen hedelmöityshoitolain voimaantuloa vuonna 2007 Väestöliitossa toteutettiin lapsettomuusklinikalla 12 sijaissynnytystä. Sijaissynnyttäjä oli yleensä jommankumman lasta haluavan puolison lähiomainen, eikä sijaissynnyttäjille maksettu palkkiota. Kaikki synnytykset onnistuvat hyvin.

Väestöliitto kannatti jo nyt voimassa olevan hedelmöityshoitolain valmistelun yhteydessä sitä, että sijaissynnytykset tulisi sallia, mikäli nainen on kyvytön saamaan lasta lääketieteellisellä perusteella, mikäli sijaissynnyttäjänä toimii joko lähiomainen tai muu läheinen henkilö eikä toiminnasta makseta palkkiota.

 

Lisätiedot

Eija Koivuranta
Toimitusjohtaja, Väestöliitto
050 574 1775, eija.koivuranta(at)vaestoliitto.fi

 
 
 

Väestöliitto kannattaa ei-kaupallisten sijaissynnytysten edellytysten ja mahdollisuuksien selvittämistä