Päijät-Hämeessä ennaltaehkäistään lasten ja nuorten kokemaa seksuaalista väkivaltaa

22.11.2019

Lahden ammattikorkeakoulun, Lahden kaupungin seudullisen kehittämisen yksikön sekä Väestöliiton toteutettamassa ja Opetushallituksen rahoittamassa TUTKA-hankkeessa kehitetään turvataitokasvatusmalli Päijät-Hämeen kuntiin. Kouluihin ja oppilaitoksiin luodaan yhdenmukaiset turvallisuussuunnitelmat. Opetus-, oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstön tietoperustaa seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisyssä vahvistetaan.

Lue tiedote: https://www.lamk.fi/fi/uutiset/paijat-hameessa-ennaltaehkaistaan-lasten-ja-nuorten-kokemaa-seksuaalista-vakivaltaa

 
 
 

Päijät-Hämeessä ennaltaehkäistään lasten ja nuorten kokemaa seksuaalista väkivaltaa