Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta valittu uuteen sosiaaliturvakomiteaan

23.3.2020

Sosiaaliturvan uudistamista varten on Suomessa perustettu parlamentaarinen komitea, jonka tehtävänä on uudistaa sosiaaliturvaa kokonaisuutena. Komiteaan on valittu kansanedustajien lisäksi eri alojen asiantuntijoita. Komiteaan valittiin yhdeksi pysyväksi asiantuntijajäseneksi SOSTE ry:n edustajana Väestöliiton toimitusjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Eija Koivuranta.

Eija Koivurannalla on monipuolista osaamista sosiaaliturvasta. Hän on aikaisemmin työskennellyt sosiaali- ja terveysministeriössä ja toiminut eri järjestöissä.

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan sosiaaliturvan uudistamisen tavoitteena on nykyistä toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Lisäksi sosiaaliturvan uudistamisessa on keskeistä sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja toimeentulon turvaaminen.

Väestöliiton toimitusjohtajana Eija Koivuranta tuo sosiaaliturvakomiteaan näkemystä erilaisten elämäntilanteiden tuomien murroskohtien vaikutuksista ihmisten sosiaaliturvan tarpeisiin. Lisäksi Väestöliitosta hän tuo komiteatyöhön tutkimukseen ja ihmisten kohtaamiseen perustuvaa tietoa erityisesti nuorten ja perheiden tuen tarpeisiin.

Lisätietoa Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

 
 
 

Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta valittu uuteen sosiaaliturvakomiteaan