Väestöliitto: Jokainen lapsi ja nuori pitäisi kohdata koulussa ennen kesälomien alkua

22.4.2020

Maan hallitus arvioi keskiviikkona koronaviruksen leviämisen estämiseen liittyvien rajoitusten kestoa ja mahdollista asteittaista purkamista.

Väestöliiton hallitus muistuttaa hallitusta rajoitustoimien lapsivaikutusten arvioinnin tarpeesta. Vaikutusten arvioinnissa tulee selvittää myös lasten ja nuorten omia mielipiteitä. Lapsivaikutusten arvioinnin tulee olla osa Martti Hetemäen johtaman exit- jälleenrakennus – ryhmän työtä.

Rajoitustoimet ovat olleet ja ovat edelleen välttämättömiä viruksen leviämisen hidastamisessa ja sen saamisessa hallintaan.

Suomen toimenpiteiden Covid-19 pandemian aikana tulee perustua kattavaan tietoon viruksen leviämisestä, mikä edellyttää laajaa testausta ja seurantaa. Jatkotoimista päättämisessä tulee kuitenkin ottaa huomioon harrastusten, nuorisotalojen, liikuntapaikkojen, kirjastojen, uimahallien, koulujen ja päiväkotien sulkemisesta lasten ja nuorten terveydelle ja hyvinvoinnille aiheutuvat haitat

Väestöliitto katsoo, että varhaiskasvatus ja koulut olisi avattava heti, kun se on terveydellisestä näkökulmasta mahdollista. Avaaminen voisi tapahtua myös alueellisesti ja ikäryhmittäin porrastaen. Väestöliitto pitää lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta suurena riskinä sitä, että kouluja ja päiväkoteja ei avattaisi lainkaan ennen kesälomaa. Lasten ja nuorten pahoinvointiongelmia voi jäädä silloin huomaamatta ja ne voivat kesän aikana vaikeutua.  Koululla on lapsille merkitystä paitsi oppimisen myös kaverisuhteiden kannalta. 

Lyhytkin koulujakso antaisi koulun aikuisille mahdollisuuden kohdata jokaisen lapsen, tukea oppimista sekä varmistaa perheen tilannetta. Lapset ja nuoret voisivat tavata kavereitaan. Yhteinen kouluvuoden päättäminen on myös tärkeä kokemus etenkin kouluasteelta toiselle siirtyville lapsille ja nuorille.  Kouluissa voitaisiin tällöin yhdessä nuorisotyön ja järjestöjen kanssa järjestää lasten ja nuorten hyvinvointia ja vertaissuhteita tukevaa toimintaa. Tässä tilanteessa ei pitäisi myöskään poissulkea kouluvuoden pidentämistä kesäkuun puolelle, mikäli kouluja ei epidemiatilanteen takia voitaisi avata aikaisemmin. Myös etäpalveluja ja -kohtaamisia jokaisen lapsen tavoittamiseksi on edelleen jatkettava eri toimijoiden kanssa yhteistyössä.

Mikäli kouluja avataan, hygienian ja fyysisen etäisyyden periaatteita täytyy noudattaa ja opetuksen on tapahduttava mahdollisimman paljon ulkona. Henkilökunnalle on tarjottava suojavarusteita, kuten maskeja ja käsineitä, ja mahdollisuus testeihin. Riskiryhmään kuuluvien lasten ja koulujen työntekijöiden sekä niiden lasten ja aikuisten, joiden perheessä on riskiryhmään kuuluvia, suojaamisesta on annettavat selkeät valtakunnalliset ohjeet.  

Lisätietoja: Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta, 050 574 1775

 

 

 
 
 

Väestöliitto: Jokainen lapsi ja nuori pitäisi kohdata koulussa ennen kesälomien alkua