Tutkimus selvittää koronan vaikutuksia yli 50-vuotiaisiin

10.6.2020

Koronan inhimillisiä vaikutuksia selvittävä tutkimus käynnistyy Suomessa – kohteena yli 50-vuotiaat

Maailman suurin ikääntymisen tutkimushanke SHARE aloittaa tällä viikolla koronapandemiaan paneutuvat tutkimushaastattelut Suomessa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten poikkeusaika on vaikuttanut yli 50-vuotiaiden suomalaisten elämään.

Kesän aikana Suomessa suoritetaan tilastollisesti luotettava otos puhelinhaastatteluita, joissa selvitetään koronakevään vaikutuksia suomalaiseen yli 50-vuotiaaseen väestöön. Osallistujilta kysytään muun muassa hygieniasuositusten noudattamisesta, sosiaalisten suhteiden rajoittamisesta, epidemian taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisista työskentelyolosuhteiden muutoksista. Haastatteluissa selviää myös se, miten terveyspalveluiden saavutettavuus ja kokemus niiden turvallisuudesta ovat ikääntyneen väestön keskuudessa muuttuneet. Lisäksi tutkimus selvittää koronan aiheuttamia mahdollisia muutoksia liikuntamääriin.

Aineisto tulee olemaan vertailukelpoinen 28 muun maan kanssa, ja haastattelut suoritetaan kaikkialla Euroopassa samanaikaisesti. Näin ollen tutkijat pystyvät vastaamaan aineiston pohjalta esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin: Miten etätyö sujui keväällä yli 50-vuotiailta eri puolilla Eurooppaa? Miten raskasta eristäytyminen on ollut suomalaisille vanhuksille verrattuna muihin maihin? Miten pandemia on vaikuttanut omaan toimentuloon?

”Yli 70-vuotiaisiin kohdistuva voimakas karanteenisuositus koronapandemian aikana on väistämättä johtanut elämäntapamuutoksiin. Suomessa epidemia on pysynyt kansainvälisesti verrattain hyvin hallinnassa, joten on erittäin kiinnostavaa nähdä, kuinka paljon meillä vanhuusväestö on joutunut ponnistelemaan suhteessa muihin Euroopan maihin. Välittömien kokemusten kerääminen henkilökohtaisin haastatteluin takaa, etteivät vuoden 2020 poikkeusolot jää tulevaisuuden tutkijoilta huomioimatta”, kommentoi hankkeen tutkija Henri Mikkola Väestöntutkimuslaitokselta.

Haastatteluaineisto kerätään seuraavien kahden kuukauden aikana. SHARE:n koronatutkimuksen ensimmäisiä tuloksia voidaan odottaa vuoden 2020 lopulla.

SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement) on maailman suurin ikääntymistutkimus, joka haastattelujen avulla pyrkii selvittämään väestön ikääntymisen vaikutuksia. Aineisto sisältää terveydellisiä, taloudellisia ja perhesuhteita käsitteleviä kysymyksiä, joiden avulla ikääntyneen väestön tilaa ja asemaa yhteiskunnassa pystytään tarkkailemaan. Haastattelut ovat kahden vuoden välein samoille henkilöille toistuvia, mikä mahdollistaa haastateltavien elämänkulun tarkkailun. Suomi on ollut mukana hankkeessa vuodesta 2018. Suomessa haastattelut suorittaa Taloustutkimus. Kansallista tutkimushanketta johtaa Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos.

Lisäkysymyksiin vastaavat Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen SHARE-tiimin edustajat:

Miika Mäki
tutkija, Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
miika.maki@vaestoliitto.fi, 040 650 7503

Henri Mikkola
tutkija, Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
henri.mikkola@vaestoliitto.fi, 040 702 4496

 

 
 
 

Tutkimus selvittää koronan vaikutuksia yli 50-vuotiaisiin