Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia on nyt vahvistettava

21.8.2020

Lapsi- ja perhejärjestöt vetoavat hallitukseen, että lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia vahvistetaan syksyn talouspäätöksillä.

Koronakriisin vaikutukset voivat ulottua jopa vuosikymmenien päähän, mikäli lapsinäkökulma unohdetaan ja talouden tasapainoa haetaan leikkaamalla lasten, nuorten ja perheiden peruspalveluista ja etuuksista sekä heille tukea tarjoavien järjestöjen rahoituksesta.

Talouspäätösten lapsi- ja perhevaikutusten arviointi on nyt erityisen keskeistä, jotta lasten ja perheiden kannalta haitalliset päätökset voidaan välttää ja kriisin pitkäaikaiset elämänkaarivaikutukset torjua.

Lapsi- ja perhejärjestöjen suositukset hallitukselle:

  • Lapsiperheköyhyyttä on torjuttava syksyn talouspäätöksillä
  • Järjestöjen rahoitus on turvattava
  • Lastensuojelun asiakasmitoitus on toteutettava nopealla aikataululla
  • Lasten hyvinvointia vahvistavaa monialaista yhteistyötä on kehitettävä perhekeskus- ja OT-keskustoiminnan kautta

Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Vanhempainliitto, Väestöliitto, Pelastakaa Lapset, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Lastensuojelun Keskusliitto.

Tästä linkistä voit lukea Lapsi- ja perhejärjestöjen vetoomuksen hallituksen budjettiriiheen 21.8.2020 

 
 
 

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia on nyt vahvistettava