Uusi tutkimusverkosto tuo yhteen syntyvyyden tutkijoita Suomessa

7.10.2020

Syntyvyyden tutkimus on ollut Suomessa hajautunutta, ja tähän mennessä vuoropuhelu eri tieteenalojen välillä on ollut vähäistä. Väestöliitto ryhtyi koordinoimaan kesällä uutta kansallista syntyvyyden tutkimusverkostoa, jotta tutkimusyhteistyö eri alojen välillä helpottuisi.   

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos on tutkinut suomalaisten perheellistymistoiveita ja syntyvyyden laskua jo pitkään. Jotta tieteellinen yhteistyö eri alojen välillä vahvistuisi, Väestöliitto alkoi tänä vuonna koordinoida uutta syntyvyyden tutkimusverkostoa, Syntyä. Sen tavoitteena on tuoda yhteen tutkijoita eri tieteenaloilta sekä levittää syntyvyyttä ja lisääntymisterveyttä koskevaa tutkimustietoa.

Verkostolla on tällä hetkellä noin 50 jäsentä. Mukana on eri tieteenalojen, kuten lääke-, terveys- ja väestötieteen sekä biologian, psykologian ja sosiologian tutkijoita. Alli Paasikiven Säätiö on rahoittanut tänä vuonna verkoston alkutaivalta.

Jokaiselle mahdollisuus toteuttaa omat perhehaaveensa

Synty-verkosto paneutuu lisääntymisterveyden edistämiseen ja tutkimiseen sekä syntyvyyttä koskevan tutkimustiedon aukkoihin monitieteisesti. Verkoston tavoitteena on myös edistää hedelmällisyystietoisuutta Suomessa sekä luoda yhteyksiä vastaaviin tutkimusverkostoihin kansainvälisesti.

Yksi keskeinen teema on lisäksi lastensaannin nykyiset ihanteet ja esteet. Suomalaisten perhehaaveet eivät näytä Väestöliiton Perhebarometri-tutkimusten mukaan aina toteutuvan, sillä lopullinen lapsiluku on pienempi kuin se, mitä keskimäärin toivotaan. Suomalaisten yleisin lapsilukutoive on kaksi, mutta viime vuoden syntyvyyden tahdilla ennustettu keskimääräinen lapsiluku naista kohti olisi 1,35.

Syntyvyyden laskuun on tunnistettu monia syitä, mutta tutkimus ei ole pystynyt selvittämään niitä täysin tyhjentävästi.

”Lapset eivät enää kuulu automaattisesti elämän tiettyyn vaiheeseen, vaan niiden saamista punnitaan tarkasti muita elämän tarjoamia mahdollisuuksia ja esimerkiksi työuran haasteita vastaan. Kyseessä on siis myös perheellistymiseen liittyvä suurempi murros”, kertoo Väestöliiton tutkimusjohtaja Venla Berg, joka on tutkinut suomalaisten lastenhankintatoiveita.

Yksi Väestöliiton väestöpoliittisista tavoitteista Suomelle on se, että yhä useampi pystyisi tulevaisuudessa toteuttamaan yksilölliset perhehaaveensa. Se tarkoittaa sitä, että jokaisella pitäisi olla mahdollisimman hyvät mahdollisuudet tavoitella itse haluamaansa lapsilukua – olipa se nolla, kaksi tai enemmän.

Lastensaannin esteitä on tärkeää tunnistaa, jotta yhteiskunnan tasolla voidaan hakea niihin ratkaisuja. Nykyään moni perheenlisäyksestä haaveileva päätyy syystä tai toisesta lykkäämään lastenhankinnan yrittämistä niin pitkälle, että heidän toivomansa lapsiluku ei ehdi täyttyä. Berg toivoisikin Suomeen lisätutkimusta siitä, millä keinoin ihmisiä voidaan auttaa saavuttamaan henkilökohtaiset perhehaaveensa.

Synty-verkoston ja Itlan webinaarissa esillä hedelmällisyyteen ja syntyvyyteen vaikuttavat tekijät

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla ja Synty-verkosto järjestävät lokakuussa Syntyvyystutkimuksen webinaarin. Verkkotapahtumassa lisääntymisterveyden ja väestötieteen asiantuntijat kertovat, mitkä tekijät vaikuttavat Suomen syntyvyyteen.

Tapahtumassa kuullaan puheenvuorot Venla Bergiltä, THL:n Mika Gissleriltä, Turun yliopiston Marika Jalovaaralta ja Naistenklinikan Päivi Joki-Korpelalta. Lopuksi Maria Kaisa Aula (valtiovarainministeriö), Heikki Hiilamo (THL, Helsingin yliopisto) ja Johanna Laisaari (valtioneuvoston kanslia, kansallinen lapsistrategia) keskustelevat syntyvyyden ja yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteyksistä.

Verkkoseminaari järjestetään perjantaina 16.10.2020 klo 9–12, ja sen ilmoittautuminen on nyt käynnissä. Paikkoja on rajattu määrä, mutta muuten tilaisuus on avoin kaikille. Tallenne tulee nähtäväksi jälkikäteen Synty-verkoston sivuille.


Lisätietoja syntyvyystutkimuksesta:

Venla Berg, tutkimusjohtaja
Väestöliitto
venla.berg@vaestoliitto.fi
050 369 6429

Lisätietoa tapahtumasta:

Karla Uusitalo, Synty-verkoston koordinaattori
Väestöliitto
karla.uusitalo@vaestoliitto.fi
040 688 6701

Marko Merikukka, tiedeasiantuntija
Itla – Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö
marko.merikukka@itla.fi
040 647 5565
 

 

 
 
 

Uusi tutkimusverkosto tuo yhteen syntyvyyden tutkijoita Suomessa