Budjettivajetta ei saa paikata perheiden ja lasten kustannuksella

23.8.2011

Lehdistötiedote 23.8.2011
Heti julkaisuvapaa

Budjettivajetta ei saa paikata perheiden ja lasten kustannuksella

Kuntien valtionosuuksien leikkaukset ovat hallitusohjelman hyvien tavoitteiden suurin uhkatekijä. Ne kostautuvat peruspalveluissa, jotka ovat perheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta keskeisiä. Budjettivajetta ei tulekaan paikata lapsiperheiden kustannuksella, tähdentää Väestöliitto.
Hyvinvointivaltion tärkein tehtävä on turvata perheiden palvelut ja kohtuullinen toimeentulo. Perheisiin, lapsiin ja nuoriin panostaminen on tehokkainta syrjäytymisen ehkäisyä sekä koko yhteiskunnan kannalta tuottavin investointi tulevaisuuteen – ei kuluerä. Tältä pohjalta Väestöliitto kävi keskusteluja eri poliittisten puolueiden ja muiden järjestöjen kanssa ennen eduskuntavaaleja. Tavoitteena oli puolustaa perheiden hyvinvointia epävakaiden talousnäkymien vallitessa.
– Yleisellä tasolla uusi hallitusohjelma herättää Väestöliitossa hieman ristiriitaisia tunteita. Myönteistä uudessa hallitusohjelmassa on sitoumus kaventaa tulo-, hyvinvointi-, ja terveyseroja. Kuitenkin monia Väestöliitolle tärkeitä asioita puuttuu hallitusohjelmasta. Väestöliitto pitää ensiarvoisen tärkeänä, että hallitusohjelmaan kirjatut perheitä ja nuoria koskevat tavoitteet muuttuvan hyvin pian konkreettisiksi toimenpiteiksi, esittää Väestöliiton toimitusjohtaja Helena Hiila-O´Brien.
Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen on hieno päätös. – On tärkeää, että jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Tämä vähentää erityisesti nuorten poikien syrjäytymisriskiä.  Lisäksi lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman käynnistäminen on myönteistä, hän kiittää.
Perheiden, lasten ja nuorten arkipäivän kannalta toimivat peruspalvelut, terveyskeskus, peruskoulu, päivähoito ja neuvola ovat keskeisiä. Hiila-O´Brienin mielestä kuntien valtionosuuksien leikkaukset ovat hallitusohjelman hyvien tavoitteiden suurin uhkatekijä. – Hallitusohjelmaan sisältyy voimakas pyrkimys kohti suuria kuntia ja kuntien lukumäärän voimakas vähentäminen. Myös maantieteellisesti laajojen kuntien reuna-alueilla olevilla asukkailla tulee olla oikeus peruspalveluihin.
 – Lastensuojelutapausten voimakas kasvu kertoo perheiden ahdingosta ja siitä, että apua ei ole saatavilla ajoissa. Perhekeskusten, lapsiperheiden kotipalvelujen ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen ja lisääminen on sangen tärkeää. Myönteistä on se, että vanhemmuuden tukea sekä lasten vanhempien parisuhdeneuvontaa kehitetään ja lisätään. Hyvin tärkeä on myös hallituksen lupaus erosovittelun kehittämisestä lapsen edun toteutumisen varmistamiseksi.
Huolestuttavaa on, että hallitusohjelmaan sisältyy vain hyvin vaatimattomia toimenpiteitä vastauksena monien eri tahojen esittämiin vaatimuksiin lapsiperheiden taloudellisen aseman parantamisesta. Perusturvan korottamista lukuun ottamatta konkreettiset lapsiperheisiin kohdistuvat taloudelliset tuet puuttuvat lähes kokonaan. – Todella negatiivista on, että pienten lasten vanhempien suurin toive perhepolitiikalta eli kotihoidontuen korotus on jätetty huomioimatta hallitusohjelmassa. Olisi myös tärkeää, että kytkös alimpien vanhempainpäivärahojen ja työmarkkinatuen välillä palautetaan.
Hiila-O´Brien varoittaa tekemästä nopeita ja harkitsemattomia päätöksiä maahanmuuttopolitiikan muuttamiseksi tai kiristämiseksi.  Nopeat muutokset ovat ongelmallisia maahanmuuttajien ja pakolaisten oikeusturvan ja perhe-elämän kannalta.
Lue Väestöliiton näkemykset hallitusohjelmaan tarkemmin www.vaestoliitto.fi/hallitusohjelma
Lisätietoja:  toimitusjohtaja Helena Hiila-O´Brien, 050 516 6287
 
 
 
 

Budjettivajetta ei saa paikata perheiden ja lasten kustannuksella