Väestöliitto ei tee poikien ympärileikkauksia

25.9.2012

Poikien ympärileikkaus on nyt noussut julkisuudessa voimakkaasti esille. Suomalaisen yhteiskunnan monikulttuuristuminen on myös nostanut ilmiön selkeämmin puheeksi. Asiassa on erilaisia näkökulmia ja niistä on syytä keskustella.

Väestöliitto vetoaa viranomaisiin, että asiasta pitää pikaisesti saada selkeät ja ajantasaiset ohjeet, mieluiten lainsäädännön tasolla.
Väestöliitto on ottanut asiaan kantaa Sosiaali- ja terveysministeriölle vuonna 2003 antamassaan lausunnossa Poikien ympärileikkauksia koskevasta lainsäädäntötarpeesta. Tämän kannan mukaan Väestöliitto ei vastusta poikien ympärileikkausta, kun se liittyy uskonnollisiin ja kulttuurisiin traditioihin.  Poikien ympärileikkaus voidaan sallia ei-lääketieteellisillä perusteilla asianmukaisen lääketieteellisen koulutuksen saaneen terveydenhuoltohenkilöstön suorittamana.  Väestöliitto ei kuitenkaan itse tee poikien ympärileikkauksia.
Korkein oikeus on ratkaisussaan vuonna 2008 todennut, että uskonnollisiin ja sosiaalisiin syihin perustuva, asianmukaisella lääketieteellisellä tavalla teetetty ympärileikkaus ei ole oikeudenvastainen eikä siten rangaistava teko. Tämä ei poista tarvetta viranomaisohjeistukseen.
 
 
 

Väestöliitto ei tee poikien ympärileikkauksia