Työn ja perheen yhteensovittaminen: konferenssivideot katsottavissa

2.10.2014

Väestöliitto järjesti yhdessä Eurooppalaisen perhejärjestön, Cofacen kanssa Perheen ja työn yhteensovittamiseen liittyvän konferenssin Helsingissä 8.-9.9.

Konferenssiin osallistui yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työnantajia eri puolilta Eurooppaa sekä päättäjiä, tutkijoita ja järjestöaktiiveja.

Konferenssissa köäydyissä keskusteluissa nousi esille joustavuuden merkitys työelämässä. Sen todettiin hyödyttävän yhtälailla työntekijöitä kuin työnantajia: työntekijät sitoutuvat paremmin ja pysyvämmin työpaikkoihin, joissa työaikajoustot ovat käytössä. Joustomahdollisuuksia pitäisi tarjota kaikille työntekijöille, riipoumatta heidän perhemuosostaan tai hoivavelvoitteistaan.

Kaikki videoidut esitykset pre-konferenssista “New Dimensions of Family-Life and Work for Women, Men and Children” ovat nährtävissä:  http://videonet.fi/vaestoliitto/preconference/
 
Kaikki esitykset itse konferenssista eli European Employers’ Forum for Work-Life Balance voi puolestaan katsoa: http://videonet.fi/vaestoliitto/conference/

 
 
 

Työn ja perheen yhteensovittaminen: konferenssivideot katsottavissa