Onnikujan kaverusten arjessa tapahtuu - uusi satutietokirjasarja

12.11.2014

Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa 12.11.2014 klo 10

Onnikujan kaverusten arjessa tapahtuu
Tunteet, keho, omat rajat ja vauvat tutuiksi lapsille sadun keinoin

Pikkulapsuudessa luodaan pohja aikuisiän hyvinvoinnille ja vuorovaikutustaidoille. Läheisyyden, kosketuksen, tunteiden ja turvallisuuden kokemukset rakentavat lapsen luottamusta ja itsetuntoa. Vanhemman ja aikuisen tehtävänä on tukea lapsen tunnekasvua ja välittää oikeaa tietoa. Nyt tarjolla on uutta kotimaista tukimateriaalia, jonka avulla joskus hämmentäviäkin arjen asioita voi luontevasti käsitellä.

Onnikujan kaverukset on Väestöliiton uusi kolmiosainen satukirjasarja. Sen tavoitteena on auttaa vanhempia ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia pohtimaan yhdessä alle kouluikäisen lapsen kanssa elämän tärkeitä kysymyksiä: ystävyyttä, rakkautta, perheitä, ihmissuhteita, kehoa ja kasvamista. Sadun keinoin lähestytään lapsen kokemusmaailmaa tunteista, turvallisuudesta sekä omista rajoista.

Isän kommentti: Kirjat olivat hauskoja ja pojat kuuntelivat niitä mielellään. Lisäksi niitä oli sujuva lukea. Kirjojen edustama arvomaailma – avoimuus, erilaisuuden hyväksyminen ja oman kehon omistaminen - on sellainen, minkä toivoisin siirtyvän lapsillemme.

Onnikujakirjojen kirjoittajat Maaret Kallio ja Susanna Ruuhilahti sanovat, että tunnetaidot, itsensä rakastetuksi kokeminen sekä mahdollisuus pohtia asioita edistävät hyvinvointia ja turvallisuutta. – Lapselle on tärkeää puhua hänelle sopivalla tavalla, ikä-ja kehitystaso huomioiden. Häntä ei pidä pakottaa tai painostaa teemojen äärelle, vaan tuoda tietoa hänelle sopivalla hetkellä. Asioita tuumaillaan yhdessä, selitetään maailmaa ja vastataan lasta kiinnostaviin kysymyksiin, Susanna Ruuhilahti sanoo.

Pikkulasten tunteisiin, läheisyyteen, turvallisuuteen sekä seksuaalisuuteen liittyvää kirjallisuutta on tarjolla vähän. – Suomessa moni on saanut vaietun tunne- ja seksuaalikasvatuksen ja näistä aiheista ei ole juuri puhuttu tai ne on täysin vaiettu. Siksi monella tämän päivän vanhemmalla ei ole sanoja näille asioille, vaikka he kokevatkin niistä puhumisen tärkeäksi, avaa Maaret Kallio kirjasarjan taustoja.

– Kirjat haastavat aikuisia pohtimaan lapsen maailmaa lapsen näkökulmasta. Kirjoissa nostetaan keskiöön hyvälle seksuaaliselle kasvulle tärkeät asiat kuten rakastava, lämmin ja turvallinen suhde vanhempaan, tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus sekä mahdollisuus kokea oma perhe ja itse arvostettuna ja arvokkaana, selittää Susanna Ruuhilahti.

Yhteisesti luettu kirja tarjoaa mahdollisuuden keskusteluun, joka nousee kirjan sisällöstä, lapselle uusista sanoista, muistoista omiin kokemuksiin liittyen tai kirjan kuvista. Keskusteleva, yhdessä maailmaa ihmettelevä ja pohtiva ote näyttää tukevan ihmisen kokemusta arvostetusta minuudesta.

– Aikanamme, jolloin seksi ja seksikkyys ovat aivan ylikorostetussa roolissa, on erityisen tärkeää pohtia herkkyyttä, tunteita, inhimillisyyttä ja ihmissuhteiden sekä seksuaalisuuden kirjoa pehmeästi ja lempeästi. Näillä kirjoilla pyritään lisäämään lapsen ja vanhemman sisäistä pohdintaa, vastalauseena suorittavaa ja makeilevaa seksuaalisesti ylivirittynyttä aikaa kohtaan, toteaa Maaret Kallio.

Hän kertoo, että kirjoissa on tuotu esiin monenlaisia perheitä, tunteita ja ihmettelyn tapoja. – Olemme myös halunneet nostaa tavallisen perhearjen kunniaan, on perheessä sitten yksi isä tai kaksi äitiä tai vaikka kuusi henkilöä. Onnikujan lapset perheineen ja päiväkotineen näyttävät meille sitä tärkeää tietä, että tavallinen elämä on lapselle mitä ihmeellisin. Ei tarvita suuria härpäkkeitä, ihmeellisiä virikkeitä ja liutaa harrastuksia pikkulapsen elämässä, vaan tavallista köllimistä, turvallisuutta, tukea tunteissa ja paljon, paljon rakkautta.

Kirjoja lukivat tekovaiheessa monet vanhemmat lastensa kanssa ja myös muutama varhaiskasvatuksen työntekijä. – Palaute lapsilta oli loistava ja innokas. Tykkäämistarinat, tunteet ja hankalat tilanteet koettiin hyvin omakohtaiseksi. Kirjat lukeneista lapsista oli valloittavaa, että pissasta, kakasta, pippelistä, nakuilusta ja tunteista sai puhua ihan avoimesti ja samalla nätisti. Tässä kiteytyy ehkä koko jutun ydin, iloitsevat kirjoittajat.

Isän kommentti: Luettiin mökillä Ronjan kanssa noi pari viimeistäkin kirjaa ja se tykkäsi tosi paljon. Se sanoi että ”ne oli ihania” ja voidaanko lukea uudestaan. Kakkoskirjassa lempikohta oli synttärijuhlat ja kolmosessa pierukohta.  Eli tuntuvat kohdeyleisöön uppoavan. Kirjoihin oli aika luontevasti upotettu tärkeitä teemoja ilman että niistä tuli fiilistä että ne olisi varsinaisesti kasvatuksellisia kirjoja.

Lisätietoja:
Maaret Kallio, erityisasiantuntija, Väestöliiton seksuaaliterveysklinikka, 050 3213581
Susanna Ruuhilahti, perhe- ja lähisuhdeväkivaltatiimin vastaava ohjaaja, Espoon kaupunki, Omatila 050 340 8566


ONNIKUJAN KAVERUKSET ja uusi poika, ISBN 978-952-226-151-9, Väestöliitto 2014.
ONNIKUJAN KAVERUKSET ja suuri PRÖÖT! 978-952-226-152-6, Väestöliitto 2014.
ONNIKUJAN KAVERUKSET ja pomppiva massu, 978-952-226-152-6, Väestöliitto 2014.
Kirjoittajat: Maaret Kallio, erityisasiantuntija, psykoterapeutti (YET), seksuaaliterapeutti (ET, NACS), Väestöliitto ja Susanna Ruuhilahti, perhe- ja lähisuhdeväkivaltatiimin vastaava ohjaaja, Authorized sexuality educator and sexual health promoter (NACS), logoterapeutti (LTI), Omatila-toiminto, Espoon kaupunki.
Kuvitus: Minna Kähkönen
Tilaukset www.vaestoliitto.fi/nettikauppa. Kirjojen hinta 19 € + toimituskulut.

 
 
 

Onnikujan kaverusten arjessa tapahtuu - uusi satutietokirjasarja