Womento avaa työelämää Suomeen muuttaneille naisille

25.11.2014 klo 14:28

Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa tiistaina 25.11.2014 klo 13

 

Womento avaa työelämää Suomeen muuttaneille naisille

Vapaaehtoisten suomalaisnaisten yhteistyö maahan muuttaneiden naisten kanssa auttaa tehokkaasti työuralle. Vuorovaikutus suomalais- ja maahanmuuttajanaisten välillä edistää kotoutumista. Tämä on huomattu Väestöliiton Womento-toiminnassa, jossa on kehitetty vapaaehtoisen työuramentoroinnin toimintamalli.

Womenton mentorointiverkoston ydin on vapaaehtoisuuden pohjalta työskentelevä aktori-mentori-pari, jossa aktori on omalle alalleen työllistymään pyrkivä maahanmuuttajanainen ja mentori on samalla ammattialalla työskentelevä tai vastaavan koulutuksen saanut suomalainen nainen. Toiminnassa on ollut yhteensä 101 paria. Työuramentorointi tukee ja täydentää muita olemassa olevia koulutus- ja ohjauspalveluita.

Aktorit ovat halunneet tulla mukaan, koska he haluavat työllistyä omalle alalleen Suomessa. Mentorit taas ovat halunneet osallistua, koska tämä toiminta on tarjonnut mahdollisuuden tutustua eri kulttuureihin erityisesti työn ja ammattiin liittyvän keskustelun kautta.

Vuosina 2012-2014 mukana olleille aktoreille suunnatun loppukyselyn (n=60) perusteella tiedetään seuraavaa:

  • 37 % työllistyi, josta 30 % omalle alalle ja 7 % eri alalle
  • 20 % sai työharjoittelupaikan omalta alaltaan
  • 20 % sai toivomansa koulutuspaikan/jatkoi jo aloitettuja opintojaan/haki tutkimusapurahaa
  • 23 % ilmoitti saavuttaneensa mentoroinnin aikana jotain muuta.


Lisäksi mentorointi laajensi maahanmuuttajanaisten ammatillisia verkostoja ja avasi suomalaista työkulttuuria. Se myös paransi heidän kielitaitoaan, kohotti itsetuntoa ja paransi hyvinvointia.

Suomessa asui vuonna 2013 reilut 112 000 maahanmuuttajanaista. Maahanmuuttajanaisten työttömyys on noin kolminkertaista suomalaisnaisten työttömyyteen verrattuna, ja ero on vielä suurempi korkeakoulutettujen naisten osalta. Suomalaiseen yhteiskuntaan on vaikeaa päästä mukaan, jos ei ole mukana työelämässä. Womento on vuonna 2011 Väestöliitossa aloitettu koulutettujen naisten mentorointiverkosto. Sen tehtävänä on luoda maahan muuttaneille naisille ammatillisia verkostoja ja tukea heidän kotoutumistaan, kielitaitoaan ja sitä kautta työllistymistään. Toimintaa rahoittaa tällä hetkellä RAY (2012–2014).

– Tämä on erittäin kustannustehokas tapa edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yhteiskuntaan integroitumista. Varsinaisen työn tekevät vapaaehtoiset. Ilman struktuuria se ei onnistu ja siksi tarvitaan Väestöliittoa, joka on voinut käynnistää tätä toimintaa Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Kaikki voittavat ja lisäksi koulutettujen maahanmuuttajien lisäarvo yhteiskunnalle tulee näkyväksi, sanoo Väestöliiton toimitusjohtaja Helena Hiila-O’Brien.

Womenton pohjalta koottu ”Työuramentoroinnilla tuloksiin – Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin” antaa käytännönläheisiä ohjeita niille tahoille, jotka ovat kiinnostuneita toteuttamaan vastaavanlaista toimintaa eri yhteyksissä. Oppaan tavoitteena on antaa kokonaiskuva siitä, mitä työuramentoroinnin koordinointi ja taustatyö edellyttävät, millaisia asioita valmisteluvaiheessa on syytä ottaa huomioon sekä miten toteutus on mahdollista järjestää. Toivomme, että käytännönläheisten esimerkkien kautta opas rohkaisee eri tahoja toteuttamaan paikallista mentorointitoimintaa maahanmuuttajille sekä soveltamaan mallia myös muille kohderyhmille.

Lisätietoja:
Marina Wetzer-Karlsson
projektipäällikkö
Väestöliitto
puh. 0400 848 343
marina.wetzer-karlsson@vaestoliitto.fi

 
 
 

Womento avaa työelämää Suomeen muuttaneille naisille