Ympäristön tuki tärkeää seksuaalisesta väkivallasta toipuvalle

8.12.2015 klo 10:00

Mediatiedote
Julkaisuvapaa 8.12.2015 klo 10

Seksuaalista väkivaltaa käsitellään julkisuudessa usein väkivallan tekoina, niistä annettuina tuomioina ja rikostutkintoina. Uhrin kokemus jää pienelle huomiolle. Väestöliiton julkaisema Maaret Kallion kirjoittama kirja Oon siellä jossain mun käsittelee seksuaalisesta väkivallasta toipumista ja auttamisen keinoja. Toipuminen on mahdollista, apua on tarjolla, toivoa on.

Seksuaalisen väkivallan kokemukseen liittyy raskaita häpeän, syyllisyyden ja avuttomuuden tunteita. Väkivaltainen teko rikkoo uhrin kokemusta omasta itsemääräämisoikeudestaan, turvallisuudestaan, ihmissuhteistaan ja seksuaalisuudestaan. Asiasta puhuminen on uhrille kova paikka, mutta välttämätöntä toipumisen käynnistämisesi. Kun vastassa on luotettava, kärsivällinen, läsnä oleva ja kuunteleva läheinen, toipumisen ensiaskeleet on otettu. 

Väestöliitto on työskennellyt vuodesta 2006 alkaen seksuaalisesti kaltoin kohdeltujen nuorten auttamiseksi ja kohdannut nuoria vastaanotoilla. – Kohtaamisten myötä kävi selväksi, että seksuaalista väkivaltaa kokeneet kaipaavat vertaistukea ja että ammattilaiset ja läheiset tarvitsevat neuvoja siihen, miten uhria voi auttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Syntyi ajatus kirjasta, joka tukee toipumista, kertoo Väestöliiton Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskuksen päällikkö Tuija Rinkinen.

Oon siellä jossain mun -kirja pohjautuu 319 seksuaalista väkivaltaa, hyväksikäyttöä tai kaltoin kohtelua kokeneen suomalaisen toipumiskertomuksiin. Se opastaa uhrin läheisiä ja hänet kohtaavia ammattilaisia siinä, miten seksuaalista väkivaltaa kokenutta ihmistä voi ja kannattaa auttaa. Usko hänen kokemuksensa, uskalla olla läsnä, kuuntele ja kysy, tarjoa konkreettista apua ja hoivaa, ohjaa avun piiriin, anna toipumisaikaa, kirja neuvoo.

– Tässäkin kyselyaineistossa tuli kuitenkin vahvasti esille se, että väkivaltaa kokenut kokee usein ikään kuin tuplatrauman: ensin väkivallan ja sitten sen, että tulee torjutuksi läheistensä tai ammattilaisten toimesta, Maaret Kallio sanoo. Uhrin kokemusta ehkä epäillään tai vähätellään, se torjutaan, vaietaan, kielletään. Ympäristön hyväksyvä suhtautuminen ja uhrien kaipaama vertaistuki ovat äärettömän tärkeitä toipumisen tiellä.

Moni pyrkii kaikin keinoin unohtamaan vaikeat kokemukset turvautuen negatiivisiin selviytymiskeinoihin kuten päihteisiin, salailuun tai välinpitämättömään seksiin. – Vaikka muistoista irrottautuminen toisikin hetkellisen helpotuksen, kielteiset keinot hidastavat toipumista ja ovat ennen kaikkea oireita, eivätkä ikävää käytöstä. Poistyönnetty tuska palaa usein kaksikertaisella voimalla. Olisikin tärkeää, että seksuaalisen välivallan uhreja kohtaavat ammattilaiset tunnistaisivat nämä toimintatavat oireiksi ja etsisivät syitä niiden takana, painottaa Kallio.

Läheisten ja ammattilaisten avun lisäksi vertaistuki on tärkeä ja kaivattu apu monelle. Muiden kokemuksista uhri ymmärtää, että tätä tapahtuu monelle, vaikka arkipuheessa nämä asiat eivät nousekaan esille. Seksuaalista väkivaltaa kokenut huomaa myös, että toipuminen on mahdollista ja jopa yleistä.
– Seksuaalinen väkivalta on rikkovaa, mutta aina on mahdollista mennä eteenpäin, saada apua ja kokea toipumista. Aivan kaikissa tilanteissa, Kallio rohkaisee.

Lisätietoja:

Maaret Kallio
Psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti, työnohjaaja
maaret.kallio(at)gmail.com, 050 321 3581

Tuija Rinkinen
Päällikkö, Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskus, Väestöliitto tuija.rinkinen(at)vaestoliitto.fi, 050 590 3571

Oon siellä jossain mun auttaa väkivaltaa kokenutta ja hänen läheisiään. Se on myös oivallinen tuki niille ammattilaisille, jotka kohtaavat väkivaltaa kokeneita.

Maaret Kallio: Oon jossain siellä mun. Seksuaalisesta väkivallasta toipuminen.  Väestöliiton Familia Oy 2015.
Kirjan voi tilata Väestöliiton Nettikaupasta.

 
 
 

Ympäristön tuki tärkeää seksuaalisesta väkivallasta toipuvalle