Kansallinen vertaistukitutkimus 2016

17.2.2016

Kansallisessa vertaistukimuksessa 2016 selvitetään internet-välitteisen tuen merkitystä tukea hakevien ihmisten elämässä.

Internet-välitteisellä tuella tarkoitetaan toimintaa, jossa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat, koulutetut vapaaehtoiset tai ammattilaiset kohtaavat ja tukevat toisiaan internetissä.

Kysely tehdään RAY:n rahoituksella yhteistyössä internet-välitteistä tukea tarjoavien kansalaisjärjestöjen kanssa ja sen tuloksia käytetään palvelujen kehittämiseen. Vastaukset analysoidaan tilastollisten menetelmien avulla ja yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa.

Tutkimuksesta vastaavat professori Juho Saari Itä-Suomen yliopistosta, dosentti Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja dosentti Niina Junttila Turun yliopistosta.

Vastaaminen kyselyyn vie 10-20 minuuttia. Pääset kyselyyn tästä linkistä.
 

Kiitos!
 

 
 
 
 

Kansallinen vertaistukitutkimus 2016