Perheenyhdistämistä ei tule vaikeuttaa

22.2.2016

Joukko järjestöjä vastustaa perheenyhdistämiskäytäntöjen tiukentamista hallituksen esittämässä muodossa.

Hallitus on esittänyt, että ulkomaalaislakia muutettaisiin siten, että jatkossa sekä kansainvälistä suojelua saavilta että Suomen kansalaisilta edellytettäisiin turvattua toimeentuloa ennen kuin perheenyhdistämishakemus voitaisiin hyväksyä.

Järjestöt ovat antaneet lausunnon lakiehdotukseen ja lausunnossaan ne toteavat, että perheenyhdistämiskäytäntöjä on kiristetty rajusti vuodesta 2012 lähtien ja perheenyhdistäminen on vaikeaa jo nykytilanteessa. Järjestöjen mielestä Suomesta turvaa saavien ihmisten mahdollisuuksia saada ydinperheen jäseniään Suomeen perheenyhdistämisen kautta ei tule entisestään heikentää.

Toimeentuloedellytyksen laajentaminen koskemaan myös Suomen kansalaisten ulkomaalaisia puolisoita ja lapsia ei ole lausunnon allakirjoittaneiden mielestä toivottavaa, koska se estäisi yhteisen perhe-elämän viettämisen pienituloisten osalta ja vähentäisi näin Suomen kansalaisten välistä tasa-arvoa.

Väestöllisen ja taloudellisen tilanteen huomioiden meidän pitäisi päinvastoin luoda kuvaa maastamme perheystävällisenä ja hyvänä maana asua, tehdä työtä ja luoda tulevaisuutta. Maahan eri syistä muuttaneiden kotoutuminen edistyy parhaiten luomalla tulijoille mahdollisuuksia oppia kieltä, työllistyä ja löytää paikkansa yhteiskunnassa. Kansainvälistä suojelua saavien osalta päätoimisen työpaikan löytymisen pitäisi olla riittävä näyttö kotoutumisprosessista ja kyvystä elättää perhe.

Lausunnon allekirjoittajia ovat Väestöliitto, Biologian ja maantieteen opettajien liitto, Familia ry, Marttaliitto, Sosiaalipoliittinen yhdistys, Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry, Suomen vanhempainliitto ja Yhden vanhemman perheiden liitto

 

 

 

 
 
 

Perheenyhdistämistä ei tule vaikeuttaa