Miesten rakkauskoulu tukee läheisyyttä

15.3.2016

Mediatiedote
Julkaisuvapaa 15.3.2016 klo 10


Miesten rakkauskoulu tukee parisuhteen läheisyyttä

Miesten rakkauskoulu on Väestöliiton uusi nettikurssi, jolla käsitellään rakastumista, kestävää parisuhdetta ja isyyttä miehen näkökulmasta. Parisuhteiden onnellisuutta määrittää tänä päivänä vetovoima, läheisyys ja tunnesuhteen laatu. On tärkeää, että parisuhteen osapuolet – niin miehet kuin naisetkin – tunnistavat tarpeensa ja niihin liittyvät tunteensa ja löytävät oman tapansa olla läheisessä ihmissuhteessa.

Miesten ei enää tarvitse löytää paikkaansa suoritusten kautta, vaan nyt on aika panostaa tunnesuhteeseen ja läheisyyteen. Miesten rakkauskoulun viesti on, että mieskin voi tunnistaa omat tarpeensa ja niihin liittyvät tunteensa ja löytää oman herkän puolensa. Riippuvuus toisista ihmisistä ei tee miestä heikoksi, vaan juuri sen avulla ihminen on selvinnyt hengissä. Läheisten ihmissuhteiden avulla mies selviää erilaisista elämän vastatuulista.

– Läheiset ihmissuhteet ovat miehen onnen ja hyvinvoinnin perusta. Miesten rakkauskoulu antaa tietoa siitä, miten mies voi luoda rakastavan suhteen omaan itseen ja läheisiinsä, psykologi, psykoterapeutti Keijo Markova tiivistää kurssin tavoitteen.

Parisuhteen onnellisuutta määrittää yhä enemmän parin keskinäisen tunnesuhteen laatu. Miesten rakkauskoulu perustuu tunnekeskeiseen pariterapiamalliin, joka on todettu erittäin tulokselliseksi hoitomuodoksi. Tunnekeskeisen mallin mukaan parisuhteen vuorovaikutuksessa on kyse kehästä, jota kumpikin puoliso osaltaan vahvistaa. Vastuu parisuhteen hyvinvoinnista on kummallakin osapuolella.

Paripsykoterapeutti Jouni Linnankoski nostaa esille myös seksuaalisuuden merkityksen: - Pelkkä toimiva tunnesuhde ja kiinnostus toisesta ihmisenä eivät nekään vielä yksistään riitä. Onnelliseen parisuhteeseen tarvitaan myös ymmärrystä seksuaalista vetovoimaa ylläpitävistä tekijöistä parisuhteessa.

Keijo Markova kysyy kurssin osallistujilta: - Olemmeko me miehet ennalta ohjelmoituja toistamaan edellisten sukupolvien tapaa pidättäytyä tunteiden ilmaisusta?

Rakkauskoulun vastaus on, että jokaisella miehellä on mahdollisuus työstää omaa malliaan olla läheisissä ihmissuhteissa. Olemalla yhteydessä omaan itseensä ja omiin tunteisiinsa, mies voi parhaiten olla yhteydessä myös muihin ihmisiin. Tunteiden ilmaisua voi harjoitella pienissä arkisissä kohtaamisissa kenen tahansa kanssa. Tämä kaikki antaa miehelle parhaat kehittymisen, kasvun ja onnellisuuden edellytykset. Hyvä parisuhde pitää myös yllä sekä psyykkistä että fyysistä terveyttä.

Miesten rakkauskoulussa on seitsemän jaksoa, joihin sisältyy asiantuntijavideoita, tehtäviä ja linkkejä. Lisäksi kurssin käsikirjoitus on ladattavissa pdf-muodossa. Kurssille osallistuminen on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Kurssi on tehty yhteistyössä Miessakit ry:n kanssa. Kehitämme kurssia edelleen ja otamme mielellämme vastaan palautetta kurssista.

www.vaestoliitto.fi/parisuhde/nettikurssit/miesten-rakkauskoulu

Lisätietoja:

Keijo Markova, psykologi, psykoterapeutti, Väestöliiton parisuhdekeskus, 040 969 6776
Jouni Linnankoski, paripsykoterapeutti, Miessakit ry, 050 4607160
Heli Vaaranen, johtaja, Väestöliiton parisuhdekeskus, 040 557 8058

 
 
 

Miesten rakkauskoulu tukee läheisyyttä