Työttömyys vaikuttaa abortin todennäköisyyteen

16.3.2016

Mediatiedote 16.3.2016

Työttömyydellä on vaikutusta raskaudenkeskeytyksiin

Suomessa tehdään vuosittain noin 10 000 aborttia. Aborttien määrä on laskenut tasaisesti 1970-luvulta ja se onkin kansainvälisesti alhainen.
Raskaudenkeskeytykset eivät jakaannu väestössä tasaisesti. Aborttiin päätymisen todennäköisyyttä kasvattaa mm. matala koulutus tai sosioekonominen asema, nuori ikä, ongelmat parisuhteessa ja aikaisemmat synnytykset tai raskaudenkeskeytykset.

Väestöliiton Väestöntutkimuksen vuosikirjassa juuri ilmestyneessä artikkelissa selvitettiin onko työllisyysasemalla, eli onko nainen työllinen, työtön, opiskelija vai työelämän ulkopuolella, vaikututusta raskaudenkeskeytyksen todennäköisyyteen. Heini Väisäsen käyttämä rekisteriaineisto koostui kolmesta suomalaista syntymäkohortista (1955–59, 1965–69, 1975–1979), joita analysoitiin naisten ollessa noin 20-, 25- ja 30-vuotiaita. Työvoimaan kuulumisen vaikutuksia raskaudenkeskeytyksiin ei ole aiemmin juurikaan tutkittu.

Kun verrattiin abortin todennäköisyyttä kaikilla naisilla, työttömien naisten kohdalla abortti oli todennäköisempi kaikissa ikäluokissa. Tähän on saattanut vaikuttaa epävarma taloudellinen tilanne, kuten raskauden mahdollinen vaikutus työnsaantiin. Oletusta vahvistaa se, että erityisesti työttömillä naisilla, joilla ei ollut parisuhdetta, oli korkeampi todennäköisyys tehdä abortti. Parisuhteessa eläminen vähensi abortin teon todennäköisyyttä. Kun verrattiin vain raskaana olevia naisia, opiskelijat päätyivät aborttiin muita todennäköisemmin. Tulokset osoittivat, että naisten elämäntilanteella on vaikutusta raskaudenkeskeytyksiin.

Analyysin perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että työvoimaan kuulumisen merkitys raskaudenkeskeytyksiin olisi vähenemässä. 1970-luvulla syntyneiden ikäluokassa muut tekijät kuin työvoimaan kuuluminen olivat merkittävämpiä ennustajia raskaudenkeskeytyksille.

Nyt ilmestyneessä vuosikirjassa tarkastellaan myös muun muassa avioliittoja ja eroja Ruotsissa, maahanmuuttajien integrointia Suomessa, Latvian väestökriisiä sekä miesten hedelmällisyyttä Euroopassa.

Lisätietoja:

Anna Rotkirch, päätoimittaja, puh. 09-2280 5144, anna.rotkirch(at)vaestoliitto.fi
Heini Väisänen, h.e.vaisanen(at)lse.ac.uk

Finnish Yearbook of Population Research L 2015

 

 
 
 

Työttömyys vaikuttaa abortin todennäköisyyteen