Seksuaalisen trauman vaikutukset nuoreen

8.6.2016

Mediatiedote
Julkaisuvapaa 8.6.2016 klo 10


Nuoren kokema seksuaalinen trauma vaatii ymmärrystä

Seksuaalirikosten vaikutuksia nuoriin ei ymmärretä riittävästi, vaikka itse rikokset tunnistetaan paremmin kuin ennen. Uusi traumalausunto antaa tietoa ja työkaluja nuoren tasa-arvoisempaan oikeudenkäyntiprosessiin.

Nuori traumatisoituu häneen kohdistuvista seksuaalisista teoista ja häirinnästä. Yksikin haittaava seksuaalinen teko saattaa riittää. Nuori on aikuista haavoittuvaisempi seksuaalisen häirinnän ja kaltoinkohtelun tilanteissa. Väestöliiton asiantuntijoiden laatima traumalausunto antaa tietoa seksuaalisen trauman erityisyydestä ja trauman vaikutuksesta nuoreen. Se auttaa myös kaltoinkohtelua kokeneen nuoren vanhempia ja muita auttajia.

Rikosprosessissa ja pitkissä oikeudenkäynnissä nuori seksuaalirikoksen uhri jää usein yksin tai vaille riittävää tukea. Nuoren voi olla vaikeaa toimia tilanteessa, ymmärtää syytetyn oikeutta ja oikeudenkäynnit voivat nostaa esiin vaikean traumakokemuksen. Lausunnon tarkoitus onkin saada nuoren oireilu ja seksuaalisen trauman laaja-alainen vaikutus ymmärretyksi ja vakavasti otetuksi.

– Lausunto on tehty myös sen takia, että oikeudenkäyntiprosessit ovat nuoren näkökulmasta katsottuna usein aivan liikaa aikaa vieviä. Niitä pitäisi nopeuttaa, jotta nuoren kokemaa asiaa päästään käsittelemään ja hoitamaan ilman että oikeudenkäynti syö hänen voimiaan, toteaa erityisasiantuntija Kirsi Porras Väestöliitosta.

Nuoren kokema syyllisyys voi laukaista itsetuhoisuutta

Seksuaalinen trauma on vakavimpia psyykkistä, fyysistä, emotionaalista, seksuaalista ja sosiaalista tasapainoa järkyttäviä tilanteita. Siinä tunkeudutaan ihmisen intiimeille yksityisalueille.

– Seksuaalisessa traumassa on kyse usein tabusta ja häpeän kokemuksesta, ja niiden takia avun saamista voivat vaikeuttaa uhrin oma pelko kohdata vaikeat tunteet, häpeä ja syyllisyys. Nuori saattaa työstää vaikeita asioita esimerkiksi tekojen kautta, mikä voi johtaa trauman uusiutumiseen ja syvenemiseen, selvittää seksologian johtava asiantuntija Tarja Santalahti.

Syyllisyys voi aiheuttaa haavoittuvalle nuorelle toimintakyvyttömyyttä, ahdistusta, itsemurha-ajatuksia tai vaikkapa pakonomaista seksuaalista käyttäytymistä. Selviytymiskeinona voivat olla tapahtuneen kieltäminen, vähättely tai päihteiden käyttö. Nuori voi myös tuntea hallitsematonta vihaa tilanteessa, jossa seurustelukumppani osoittaa hellyyttä tai seksuaalisia tunteita.

Joskus nuori voi vaikuttaa siltä, että hän on selviytynyt hyvin, hoitaa koulunsa ja on toimintakykyinen. Santalahti haluaa muistuttaa, että vaikka välittömiä oireita ei näkyisikään, voi piilossa olla tai edessä odottaa fobioita, uni- tai syömishäiriöitä tai pakonomaista kontrollintarvetta jollain elämänalueella. Merkittävä osa haittavaikutuksista saattaa ilmetä paljon myöhemmin vaikeissa elämäntilanteessa.

Nuoren perhe jää usein ilman keskusteluapua

Seksuaalisesta traumasta voi kuitenkin selviytyä ja toipua. Se vaatii riittävän pitkää keskusteluapua ja helposti saavutettavaa terapiaa, sillä häpeän, syyllisyyden, avuttomuuden ja ahdistus- sekä paniikkireaktioiden työstäminen voi kestää jopa vuosia.

– Nuoren selviytymistä edistää se, että myös hänen vanhempansa ja sisaruksensa saavat keskusteluapua. Tällä hetkellä perhe jää usein keskusteluavun ulkopuolelle. Tarvetta on myös valtakunnallisesti matalan kynnyksen auttamispisteille, asianmukaiselle kunnalliselle traumaosaamiselle ja hoitopaikoille, joihin nuori pääsee ilman byrokratiaa, toteaa Kirsi Porras.

Lausunto netissä: Väestöliiton asiantuntija- ja lääkärilausunto oikeudenkäyntiä varten - Lausunto seksuaalisen trauman vaikutuksesta nuoreen

Lisätietoja

Raisa Cacciatore, lastenpsykiatri, 040 529 7155
Kirsi Porras, erityisasiantuntija, 050 302 5942
Tarja Santalahti, seksologian johtava asiantuntija, 040 172 9608

 

 

 

 
 
 

Seksuaalisen trauman vaikutukset nuoreen