Järjestöt vetoavat: Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toiminnot säilytettävä

20.6.2016 klo 09:30

Mediatiedote 20.6.2016

Järjestöt vetoavat: Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toiminnot säilytettävä

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toiminnot (SELI) on päätetty lakkauttaa osana laitoksen säästötoimenpiteitä. Lakkauttamisen seurauksena alan palvelurakenteiden kehittäminen ja tarvittava tutkimus työn pohjaksi ovat vaarassa pysähtyä Suomessa. Järjestöt vetoavat nyt kansanedustajiin SELI-toimintojen turvaamiseksi.

SELI on koordinoinut, tutkinut ja tuottanut tietoa suomalaisesta seksuaali- ja lisääntymisterveydestä, valvonut kansallisen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman (2014–20) toteutumista Suomessa ja laatinut oppaita seksuaalikasvatukseen ja -neuvontaan.

– Tarvitsemme jatkossakin tutkimustietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä kuten seksuaalioikeuksien toteutumisesta, seksuaalikasvatuksen vaikuttavuudesta, nuorten seksuaaliterveydestä, moninaisten perheiden tukemisesta perhesuunnittelupalveluissa ja seksuaaliongelmista parisuhteissa voidaksemme tarjota ihmisille heidän tarpeitaan vastaavaa tietoa ja palvelua. Myös tarve seksuaalikasvatuksen kehittämiselle on jatkuva, ja materiaaleja erityisesti pienten lasten kasvatukseen tarvitaan lisää, sanoo Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta.

Vetoomuksen allekirjoittaneet järjestöt painottavat, että lakkauttaminen olisi erityisen vahingollista keskeneräisen sote-uudistuksen ja translain uudistuksen kannalta. Seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä ihmisoikeuskysymyksissä on saavutettu viime vuosina monia edistysaskelia kuten tasa-arvoisen avioliiton laillistaminen ja pian voimaan astuva vammaisten oikeuksien yleissopimuksen ratifiointi. Alan kansallinen toimintaohjelma ja sen päivittäminen on tiivistänyt valtion ja järjestötoimijoiden välistä yhteistyötä. Nyt suuri osa tehdystä työstä uhkaa valua hukkaan, vetoomuksessa todetaan.

– SELI-toiminnot vastaavat myös tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelman (2012–16) toimeenpanosta erityisesti tiedottamisen osalta. Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien tarve saada tietoa tyttöjen ympärileikkauksista on kuitenkin entisestään lisääntynyt. Asiasta tiedottamiseen jatkossa ei ole osoitettu henkilö- tai taloudellisia resursseja, mikä on huolestuttavaa, huomauttaa Naisasialiitto Unionin vt. pääsihteeri Taru Anttonen.

Vetoomuksen allekirjoittajina ovat Naisasialiitto Unioni ry, Väestöliitto ry, Ihmisoikeusliitto ry, Seta ry, Exit – pois prostituutiosta ry / Nuorten Exit, Suomen Seksologinen Seura, Sexpo-säätiö, Monika-Naiset liitto ry ja NYTKIS ry.

Lisätietoja:

Taru Anttonen, vt. pääsihteeri, Naisasialiitto Unioni ry, 040 773 9632
Eija Koivuranta, toimitusjohtaja, Väestöliitto, 050 574 1775

Vetoomus THL:n SELI-toimintojen säilyttämiseksi

 
 
 

Järjestöt vetoavat: Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toiminnot säilytettävä