Digitaalisia ratkaisuja lapsettomuushoidoissa

27.6.2016

Väestöliiton lapsettomuusklinikat edelläkävijöitä
Hoitojen seuranta ja yhteydenpito onnistuu digitaalisesti

Väestöliiton klinikat Helsingissä, Turussa ja Oulussa näyttävät suuntaa muille eurooppalaisille klinikoille eHealth –ratkaisujen hyödyntämisessä osana lapsettomuuden hoitoa. Väestöliitto aloitti lapsettomuushoitojen digitaalisen seurannan ja potilasviestinnän kehittämisen yhdessä suomalaisen terveysteknologiayritys Netmedin kanssa jo vuonna 2013. Nyt Väestöliiton potilaista lähes 800 on käyttänyt digitaalista Kaiku® Health –palvelua hoitojensa tukena.

Väestöliiton klinikoiden tietojen mukaan Eurooppalaisilla klinikoilla ei juurikaan ole vastaavia palveluja tarjolla, vaikka niistä on puhuttu alan tapahtumissa jo pitkään. Digitaaliset ratkaisut hedelmöityshoitojen seurannassa ovat vahvasti esillä myös lapsettomuushoitojen johtavien asiantuntijoiden vuosittaisessa kokoontumisessa ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) kongressissa, joka järjestetään tänä vuonna Helsingissä 3–6 heinäkuuta.

”Meille on kaikkein tärkeintä olla lähellä potilaitamme. Tavoitteemme on, että Kaiku Healthin avulla potilaat tavoittavat meidät sujuvasti ja pystyvät seuraamaan hoitojensa etenemistä vaikka kotisohvalta tai työpaikalta. Kaiku Health on meidän vastauksemme potilaiden muuttuviin odotuksiin digitaalisista palveluista osana hoitoa. Haluamme olla etulinjassa kehittämässä digitaalisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat myös meille klinikalla hoitojen tulosten ja potilaan elämänlaadun seuraamisen järkevällä tavalla”, kertoo Anne-Maria Suikkari, Väestöliiton klinikoiden toimitusjohtaja ja ylilääkäri.  

Sujuvaa yhteydenpitoa ja oikea-aikaista tulea potilaille

Kaikilla mobiililaitteilla toimivaa Kaiku® Health –palvelua on Väestöliitossa hyödynnetty jatkuvaan yhteydenpitoon potilaiden kanssa, esitietojen sähköiseen keräämiseen ja hoitojen tulosten sekä elämänlaadun pidemmän aikavälin seurantaan. Väestöliitto käyttää elämänlaadun ja hyvinvoinnin mittaamiseen laajaa kansainvälistä FertiQol –mittaristoa (Fertility Quality of Life). Kaiku® Healthin avulla potilaat voivat koska tahansa helposti lähettää viestin omalle hoitotiimille. Henkisesti raskaiden hoitojen aikana matalan kynnyksen yhteydenpito mahdollistaa sen, että Väestöliiton henkilökunta voi tukea potilaita mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

”Kun otimme Kaiku Health –palvelun käyttöön, hoitajamme pelkäsivät sen hallinnan aiheuttavan ylimääräistä työtä omien päivärutiinien lisäksi. Käyttökokemusten myötä huomasimme pian, että palvelu päinvastoin nopeuttaa työntekoa, kun potilaiden kysymyksiin voidaan vastata sopivalla hetkellä Kaiku Healthin kautta ja hoitajia kuormittavat ylimääräiset puhelut jäävät pois”, vakuuttaa Eeva-Liisa Sirviö, Vastaava hoitaja, Väestöliiton klinikoilta.

Kaiku® Health -verkkopalvelun kehitystyö aloitettiin vuonna 2013 Väestöliiton Helsingin klinikan pilottina, mutta palvelu laajentui jo vuonna 2014 myös Turun klinikalle. Oulun klinikka on käyttänyt Kaiku® Health –palvelua vuoden 2016 alusta. Palvelun potilasmäärät ovat kasvaneet tasaisesti ja toukokuuhun 2016 mennessä yhteensä lähes 800 Väestöliiton potilasta oli käyttänyt Kaiku Healthia hoitojensa aikana. Netmedin teettämän potilaskyselyn perusteella 98% potilaista koki palvelun hyödyllisenä tapana olla yhteydessä omaan hoitohenkilökuntaan.

Kaiku® Health –palvelua on kehitetty yhdessä Netmedin kanssa potilaiden ja henkilökunnan palautteen pohjalta. ”Parhaillaan pohdimme, miten videoyhteyttä voisi hyödyntää hedelmällisyyshoitojen yhteydessä perinteisten klinikkakäyntien rinnalla esimerkiksi pitkien välimatkojen alueilla”, kertoo Suikkari.

Yhteystiedot

Toimitusjohtaja, ylilääkäri, Anne-Maria Suikkari, Väestöliiton klinikat Oy
anne-maria.suikkari@vaestoliitto.fi, p. +358 40 584 9717

Toimitusjohtaja, Lauri Sippola, Netmedi Oy
lauri.sippola@netmedi.fi, p. +358 40 744 7481

Lyhyesti

Väestöliiton klinikat Oy

Väestöliiton klinikat Oy on terveydenhuollon toimija, joka tuottaa tahattomaan lapsettomuuteen liittyviä maksullisia tutkimus-, hoito- ja muita täydentäviä palveluja ensisijaisesti Suomessa asuville ja mahdollisuuksien mukaan Suomen ulkopuolelta hoitoon hakeutuville. Yrityksen ydintoimintaa ovat hedelmöityshoidot ja niihin liittyvät erikoislääkäripalvelut, joita oma lääketieteellinen tutkimustoimintamme tukee.

Väestöliiton lapsettomuusklinikan liiketoiminnan tehtävä on tuottaa resursseja Väestöliiton yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön. Suomen suurin lapsettomuuden tutkimus- ja hoitoyksikkö muodostuu kolmesta lapsettomuusklinikasta, jotka sijaitsevat Helsingissä, Oulussa ja Turussa.

Netmedi ja Kaiku® Health

Netmedi on vuonna 2012 perustettu suomalainen terveysteknologiayritys, joka rakentaa digitaalisia ratkaisuja terveydenhuollon tulevaisuuteen.

Netmedin digitaalinen Kaiku® Health -palvelu seuraa reaaliajassa potilaiden vointia, kerää tietoa hoitojen vaikutuksista ja mahdollistaa sujuvan yhteydenpidon oman hoitotiimin kanssa. Kaiku® Healthin älykästä seurantajärjestelmää on hyödynnetty jo 18 klinikalla Suomessa, Ruotsissa ja Sveitsissä.

 

 
 
 

Digitaalisia ratkaisuja lapsettomuushoidoissa