Perhebarometri: Seksin ja parisuhdeonnen yhteys

1.11.2016

Mediatiedote
Julkaisuvapaa 1.11.2016 klo 10


Perhebarometri 2016:
Seksuaalisesti aktiivisemmat parit onnellisempia

Parisuhteet ovat suomalaisille tärkeä onnellisuuden lähde. Jos parisuhde on onnellinen, niin myös elämä koetaan onnellisena. Parisuhteen onnellisuudella ja tyydyttäväksi koetulla seksuaalielämällä on hyvin vahva yhteys.  Haasteena on, että keskustelu seksistä kumppanin kanssa on vaikeutunut ja tyytymättömien osuus kasvanut.

Väestöliiton Perhebarometri 2016 Lemmen paula, Seksuaalinen hyvinvointi parisuhdeonnen avaimena käsittelee nimensä mukaisesti suomalaisten parisuhteiden onnellisuutta ja seksuaalista tyytyväisyyttä siinä. Barometrin tulokset perustuvat FINSEX-kyselyyn, joka toteutettiin vuonna 2015. Tämä kysely on viides lajissaan ja ensimmäinen niistä tehtiin jo vuonna 1971. Kyselyyn vastasi 2150 iältään 18-79 vuotiasta suomalaista.

Parisuhteet lisäävät ihmisten onnellisuutta ja onnellinen parisuhde onkin ihmisille erittäin vahva sosiaalinen ja emotionaalinen voimavara. Jos ihmisellä on hyvin onnellinen parisuhde, niin todennäköisesti hän on hyvin tai melko onnellinen koko elämässään.

Yksinäisyys sen sijaan yleensä vähentää onnellisuutta. Pahiten yksinäisyys koettelee yksineläviä keski-ikäisiä miehiä, joista joka toinen koki itsensä yksinäiseksi. Näistä jopa 70 prosenttia ei pitänyt elämäänsä onnellisena.

– Jos halutaan lisätä ihmisten onnellisuutta, pitäisi siis edistää parisuhteiden olemassaoloa. Rakkaus on parasta lääkettä yksinäisyyteen. Onnellisuus pitäisikin nostaa poliittiselle agendalle. Parisuhteiden solmimiseen ja ristiriitojen ratkaisemiseen tarvitaan yhteiskunnan tukea, toteaa barometrin tehnyt tutkimusprofessori Osmo Kontula Väestöliitosta.


Seksin ja parisuhdeonnen vahva yhteys

Parisuhteen onnellisuudella ja tyydyttäväksi koetulla seksuaalielämällä on vahva yhteys. Kolme neljäsosaa vastaajista tunsi parisuhteensa melko onnelliseksi sekä seksuaalielämänsä ainakin melko tyydyttäväksi. Näiden vastaajien mielestä seksi on tärkeää parisuhteen onnellisuuden kannalta. Kymmenes vastaajista ei ollut onnellinen parisuhteessa, eikä heillä ollut myöskään tyydyttävää seksielämää. Seksin puute tarkoittaa usein sitä, että kumppaneiden välillä ei ole muutakaan fyysistä läheisyyttä.

– Huolestuttavaa on, että kolmasosa parisuhteissa eläneistä ei pitänyt seksuaalielämäänsä tyydyttävänä. Tyytymättömien osuus on noussut edellisestä, vuonna 2007 tehdystä tutkimuksesta kymmenellä prosenttiyksiköllä. Seksielämän tyydyttävyyden laskua selittää samanaikainen yhdyntämäärien lasku, Kontula sanoo.

Seksielämän tyydyttävyyteen vaikuttavat rakastava ja seksuaalisesti yhteensopiva kumppani, säännölliset yhdynnät ja yhteen sopivat halut. Seksuaalitekniikka, orgasmien kokeminen ja seksuaaliongelmien puuttuminen ovat myös tärkeitä tekijöitä.

– Seksuaalista yhteensopivuutta vahvistavat seksuaalinen halu, fyysiset hellyydenosoitukset, avoimet ja rehelliset keskustelut, riittävä kahdenkeskeinen aika, vaihtelevat tilanteet ja pyrkimys uusiin kokemuksiin. Positiivinen palaute kumppanilta lisää tunnetta seksuaalisesta vetovoimasta, joka on erityisesti naisille tärkeää, kertoo Osmo Kontula.

Hänen mukaansa olisi tärkeää pyrkiä valitsemaan itselleen seksuaalisesti yhteensopiva kumppani, jolloin seksiä arvostetaan ja halutaan samalla tavalla. – Parisuhteiden onnellisuutta voi edistää paljon, jos seksuaalista halua ja rakastelumääriä kyettäisiin lisäämään. Säännöllinen rakastelu on rakkauden teko kumppania kohtaan ja yhteisen parisuhdeonnen edistämistä.

Kyselyyn vastanneista miehistä 87 ja naisista 85 prosenttia eli parisuhteessa. Keski-ikäisistä jopa 90 prosentilla oli parisuhde eli yksinelävien osuus jää melko alhaiseksi, vaikka julkisuudessa heidän osuutensa kasvusta onkin keskusteltu paljon. Avoliittojen suosio on edelleen lisääntynyt, mutta unelmissa ja toiveissa monella on kuitenkin tätä sitovampi suhde.

Lisätietoja: Tutkimusprofessori Osmo Kontula, Väestöliitto, 040 582 7369, osmo.kontula(at)vaestoliitto.fi

Kontula, Osmo. Lemmen paula, Seksuaalinen hyvinvointi parisuhdeonnen avaimena. Perhebarometri 2016. Katsauksia/Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos E50/2016. ISBN 978-952-226-182-3. Hinta 15 € + toimituskulut. Tilaukset www.vaestoliitto.fi/nettikauppa.

 

 

 

 

 
 
 

Perhebarometri: Seksin ja parisuhdeonnen yhteys