Väestöliiton hallitukseen liike-elämän, verkostoitumisen ja yhteiskunnallisen markkinoinnin osaajia

7.12.2016

Mediatiedote 7.12.

Väestöliitto valitsi syyskokouksessaan valtiotieteen lisensiaatti Maria Kaisa Aulan toiselle kolmivuotiskaudelle Väestöliiton hallituksen puheenjohtajaksi. Hänen kautensa kestää 2017–2019. Hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin edunvalvontajohtaja Milla Halme, Duodecimin yksikön päällikkö ja päätoimittaja Jorma Komulainen ja Aalto-yliopiston Executive in Residence Marina Vahtola.

Henkilövalinnat vahvistavat edelleen Väestöliiton lapsi- ja perhepoliittista vaikuttamistyötä, syventävät talouselämän tuntemusta ja verkostoitumista ja tuovat lisäpotkua liiton ajamien tavoitteiden kampanjointiin. Väestöliitto työskentelee yhteistyöhakuisesti osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi Suomessa ja kansainvälisesti. Väestöliiton uuden strategian painopisteet; verkostoituminen, kumppanuudet ja yhteistyö yrityselämän kanssa, luovat hyvän pohjan onnistuneelle vaikuttamistyölle ja asiakaslähtöisille, jatkuvasti uudistuville palveluille.

Maria Kaisa Aula, VTL, YTT h.c., on kokenut sosiaali- ja terveysalan sekä lapsi- ja perhepolitiikan asiantuntija. Hän on merkittävä yhteiskunnallinen keskustelija, jonka puheenvuoroja ja avauksia kuunnellaan.  Aulalla on laaja kokemus poliittisesta valmistelusta ja päätöksenteosta. Hän on toiminut mm. Keskustan kansanedustajana ja varapuheenjohtajana, lapsiasiavaltuutettuna, sosiaali- ja terveysministeriön vanhempainvapaatyöryhmän puheenjohtajana ja vuodesta 2015 alkaen STM:n lapsi- ja perhepalveluiden kärkihankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana.

Milla Halme on hallintotieteen maisteri ja toimii SAMOKin edunvalvontajohtajana. Hän on erityisesti viestinnän ja yhteiskunnallisen markkinoinnin asiantuntija ja ollut mukana tekemässä monia some- ja vaikuttamiskampanjoita. Hänen vahvuutensa on nuorten hyvinvointiasioissa ja hän tuntee myös sukupuolen ja seksuaali-identiteetin moninaisuutta koskevat kysymykset.

Jorma Komulainen on lääketieteen tohtori, lasten hematologia erikoislääkäri ja dosentti. Hän on erityisesti verkostoitumisen, tiedolla johtamisen ja terveydenhuollon asiantuntija. Hän toimii päätoimittajana ja yksikön päällikkönä Duodecimin Käypä hoito -yksikössä ja vastaa kansallisten hoitosuositusten organisoinnista, resurssineuvotteluista ja sidosryhmäyhteistyötä. Hänen vahvuutensa ovat lapsiin ja nuoriin kohdistuva toiminta sekä lapsettomuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvät kysymykset.

Marina Vahtola on erityisesti talouden, liiketoimintojen strategioiden ja yritysten johtamisen asiantuntija. Hän on pitkän linjan hallitusammattilainen, joka on toiminut pörssiyhtiön toimitusjohtajana ja lukuisten uusien liiketoiminta-alueiden käynnistäjänä Suomessa. Hänen vahvuuksiaan ovat brändit ja verkkokauppa, strateginen liiketoimintojen kehittäminen, asiakaslähtöiset strategia ja uudet palvelukonseptit.

Uusien jäsenten lisäksi Väestöliiton hallituksessa jatkavat Nuorisotutkimusseuran erikoistutkija Sinikka Aapola-Kari, dosentti, VTT Ismo Söderling ja TtM, kätilö ja terveydenhoitaja Terhi Virtanen vuoden 2017 loppuun sekä Takuu-Säätiön toiminnanjohtaja Juha A. Pantzar, Helsingin kaupungin keskitetyn ehkäisyneuvonnan vastaava lääkäri Satu Suhonen ja Suomen ylioppilaskuntien liiton sosiaalipoliittinen sihteeri Silja Silvasti vuoden 2018 loppuun.

Väestöliitto on valtakunnallinen hyvinvointialan järjestö ja ihmisoikeustoimija. Strategiansa mukaisesti liitto haluaa olla ihmissuhdetaitojen kehittäjä, kumppanuusverkostojen risteysasema ja luova vaikuttaja. Tuemme ihmisiä tunnistamaan voimavarojaan ja hoitamaan ihmissuhteitaan. Autamme elämänhallinnassa ja kriiseissä. Turvaamme lasten ja nuorten tasapainoista kasvua. Vahvistamme ihmisten ja yhteisöjen luottamusta omiin voimavaroihinsa. Tuotamme tietoa, taitoja ja toivoa yhteiskunnallisessa muutoksessa. Vaikutamme seksuaaliterveyden ja -oikeuksien vahvistamiseksi ja ihmisten moninaisuuden arvostamisen puolesta Suomessa ja kansainvälisesti. Väestöliitto on perustettu 1941 ja sillä on 34 jäsenjärjestöä.

Väestöliiton strategia

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Eija Koivuranta, Väestöliitto
050 574 1775, eija.koivuranta(at)vaestoliitto.fi

 
 
 

Väestöliiton hallitukseen liike-elämän, verkostoitumisen ja yhteiskunnallisen markkinoinnin osaajia