Väestöliiton kuntavaalitavoitteet

9.2.2017

Väestöliiton tavoitteet kuntavaaleissa 2017

Väestöliiton tavoitteet kuntavaaleissa liittyvät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoitiin, pakolaisten asemaan ja palveluihin sekä järjestöjen rooliin soteuudistuksessa.

Tavoitteissa vaaditaan mm. alle 25-vuotiaille maksutonta ehkäisyä ja pakolaisten kuntapaikkojen turvaamista.

Väestöliiton Kuntavaalit 2017 blogisarja avaa ja taustoittaa tavoitteitamme lisää.

Väestöliitto on myös mukana Lastensuojelun keskusliiton koordinoimassa Anna ääni lapselle kuntavaalikampanjassa, jonka vaaliohjelman tavoitteita nostetaan esille eri somekanavilla. Se on 16 lapsi- ja perhejärjestön yhteinen kampanja.

 
 
 

Väestöliiton kuntavaalitavoitteet