Yhteishanke Malawin tyttöjen puolesta

8.3.2017

Väestöliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Marttaliitto yhdistävät voimavaransa Malawin tyttöjen hyväksi

Järjestöillä on pitkät perinteet naisten ja tyttöjen aseman parantamisesta sekä Suomessa että kehitysmaissa. Hyvien hankekokemusten ja tulosten siivittämänä järjestöt halusivat lähteä yhdessä edistämään malawilaisten tyttöjen asemaa. 

Tyttöjen seksuaaliterveyden ja koulutuksen edistäminen Malawin maaseudulla” -hanke sai ulkoministeriön nelivuotisen rahoituksen vuosille 2017–2020. Työ jatkaa Väestöliiton ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton aiempaa hanketyötä Malawissa, tuoden nyt mukaan myös Marttaliiton asiantuntemuksen.

Yhteistyön tuloksena pystytään entistä paremmin parantamaan tyttöjen asemaa Malawin maaseudulla. Neljän vuoden aikana tullaan madaltamaan esteitä tyttöjen koulunkäynnille muun muassa kouluilmapiiriä parantamalla, asenteita muuttamalla, lisäämällä seksuaaliterveystietoa, tyttöjä voimaannuttamalla sekä lisäämällä perheiden taloudellista hyvinvointia.

Hanketta toteuttaa Malawissa nuorisojärjestö Center for Youth Empowerment and Civic Education.

Lisätietoja hankkeesta antaa Laura Lipsanen (laura.lipsanen@vaestoliitto.fi), Terhi Lindqvist (terhi.lindqvist@martat.fi) sekä Marie Rautava (marie.rautava@mll.fi)

 

 

 

 

 
 
 

Yhteishanke Malawin tyttöjen puolesta