Suomi mukana ikääntymistä tutkivassa SHARE-hankkeessa

20.3.2017

Mediatiedote 20.3.2017
Julkaisuvapaa klo 10

 

Suomi osallistuu ensimmäistä kertaa SHARE-tutkimukseen, jossa kartoitetaan ikääntyvän väestön hyvinvointia ja elämänkulkua koko EU:ssa

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) tutkimus toteutetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa Suomessa. Hankkeessa haastatellaan yli 50-vuotiaita suomalaisia ja heidän puolisoitaan maaliskuusta alkaen. Tarkoitus on toistaa haastatteluita kahden vuoden välein. Väestöliitto on SHARE Suomen tieteellinen toteuttaja ja haastatteluaineiston kerää Taloustutkimus Oy.

Vuonna 2004 alkanut SHARE on maailman laajimpia sosiaalitieteellisiä kyselytutkimuksia, joita toteutetaan samalla tavalla jokaisessa maassa. Tutkimuksen kohteena ovat yli 50-vuotiaat eurooppalaiset ja heidän puolisonsa. Jokaisesta maasta kootaan väestöä edustava otos ja tehdään käyntihaastatteluja. Aineisto tarjoaa tietoa fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä, työnteosta ja eläkkeellä olosta, sosioekonomisista eroista sekä perheistä.

- On kiehtovaa saada osallistua tähän suureen eurooppalaiseen hankkeeseen, joka toimii erittäin suunniteltuna kokonaisuutena, ja jossa kaikki eri tahot tapaavat toisiaan usein. Väestöliittoa kiinnostaa SHARE-tutkimuksessa erityisesti ikääntyvien sosiaalinen elämä, perhe- ja parisuhteet, sanoo Väestöntutkimuslaitoksen johtaja Anna Rotkirch.

SHARE kuuluu EU:n tutkimusinfrastruktuuriin ja saa rahoitusta EU:n Horizon2020-tutkimusohjelmasta. Siihen osallistuvat vuonna 2017 kaikki EU maat sekä Sveitsi ja Israel.

- Jotta voisimme selvitä ikääntyvän yhteiskunnan haasteista on tärkeää oppia toisiltamme. Haluamme vahvistaa niin jokaisesta maasta kuin maiden välisestä vertailusta saatavaa näyttöä sekä edistää vuoropuhelua ja toimivia yhteiskunnallisia ratkaisuja. Tähän tarkoitukseen SHARE tuo tärkeän panoksen, korostaa EU:n terveysasioista vastaava komissaari Vytenis Andriukaitis.

SHARE aineistot ovat vapaasti ja ilmaiseksi tutkijoiden käytettävissä. Niitä hyödynnetään jo runsaasti, ja tieteellisiä julkaisuja ilmestyy keskimäärin kaksi viikoittain. Nyt kun Suomi on liittynyt mukaan, myös Suomen tilannetta voidaan vertailla muiden EU-maiden kanssa.

Videoilla hankkeen suojelija, toimittaja Baba Lybeck kannustaa tukemaan SHAREa ja osallistumaan haastatteluun.
- suomeksi
- på svenska

 

Lisätietoja:
Tutkimusjohtaja Anna Rotkirch, puh. 09 2280 5144
Tutkija Miika Mäki, puh. 09 2280 5117
(etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi)

SHARE Suomi verkkosivut

 
 
 

Suomi mukana ikääntymistä tutkivassa SHARE-hankkeessa