Eija Koivuranta: Haavoittuvat ryhmät tarvitsevat tukeamme

6.4.2017

Eija Koivuranta puhumassa CPD50 istunnossa

Suomen väestön ikääntyy nopeasti ja syntyvyys on laskenut. Suomen väestö kasvaa kuitenkin maahanmuuton seurauksena. – Hyvinvoinnin takaaminen myös tulevaisuudessa edellyttää, että kannamme osamme kansainvälisestä vastuusta ja tunnustamme muuttoliikkeen merkityksen sosiaalisen, taloudellisen ja väestöllisen uusiutumisen lähteenä. Ainoa tapa kontrolloida hallitsematonta muuttoliikettä on kansainvälinen yhteistyö rauhan, kehityksen ja ihmisoikeuksien puolesta.

Näin totesi Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta pitäessään Suomen kansallisen puheenvuoron YK:n väestö- ja kehityskomission 50. istunnossa YK:n päämajassa New Yorkissa 5.4.

Suomi voi olla ylpeä nuorten erinomaisesta seksuaali- ja lisääntymisterveyden tilasta. Vahva poliittinen tahto parantaa nuorten hyvinvointia, heidän pääsynsä seksuaalikasvatuksen ja terveyspalveluiden sekä maksuttoman ehkäisyneuvonnan piiriin ovat olleet avainasemassa tässä kehityksessä.

– Suomen kokemukset todistavat sen puolesta, että ajoissa aloitettu ja kattava ikätasoinen seksuaalikasvatus ei johda riskikäyttäytymiseen tai aikaista seksuaalisen kanssakäymisen aloittamista. Päinvastoin se lisää nuorten kykyä tehdä tietoisia valintoja seksuaalisuutensa suhteen, auttaa heitä huolehtimaan itsestään kattavasti kaikilla elämän osa-alueilla.

Suomi kantaa kansainvälistä vastuuta ja tukee maita, jotka ovat taloudellisesti heikommassa asemassa, erityisesti vähiten kehittyneitä ja hauraita valtioita, jotka ponnistelevat kestävän kehityksen saavuttamiseksi. -Kehityspolitiikassa Suomi on asettanut naisten ja tyttöjen oikeudet sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeudet tärkeäksi painopisteeksi.Tänä päivänä tähän asiaan tulee investoida ja tukea entistä enemmän. Äkilliset muutokset erityisesti haavoittuvaisia ryhmiä tukevassa rahoituksessa voivat vaikuttaa ihmisten elämään vuosikymmenten ajan.

Eija Koivuranta puhui istunnossa ulkoasiainministeriön pyynnöstä. Istunnon aihe on ”Muuttuvat väestö ja ikärakenteet ja kestävä kehitys”. Puheenvuoroja on pyydetty yhteensä 10 valtiolta. Komissio kokoontuu kerran vuodessa, mutta vastaavia puheenvuoroja ei normaalisti istunnossa kuulla. Kansalaisjärjestöt voivat saada mahdollisuuden puhua vuosittaisissa istunnoissa järjestönsä nimissä, mutta harvoin kansalaisjärjestöä pyydetään pitämään kansallinen puheenvuoro.

YK:n väestö- ja kehityskomissio on YK-komissioista se, joka käsittelee väestöalaan sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja –oikeuksiin liittyviä kysymyksiä. YK:n jäsenmaat neuvottelevat vuosittaisessa istunnossa yhteisen julkilausuman ja siellä kuullaan myös jäsenmaiden maaraportit ennalta valitusta aiheesta. Viikon kestävään istuntoon voi osallistua valtioiden edustajien lisäksi asiantuntijoita, kansalaisjärjestöjen ja nuorison edustajia.

Koko puheenvuoro englanninkielisenä liitteenä (pdf).

 
 
 

Eija Koivuranta: Haavoittuvat ryhmät tarvitsevat tukeamme