Sateenkaariperheiden lapset ja nuoret voivat hyvin

6.6.2017 klo 10:00

Mediatiedote 6.6.2017

Suomalaisten sateenkaariperheiden lapset ja nuoret voivat psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti vähintään yhtä hyvin kuin valtaväestön lapset ja nuoret, kertoo Sateenkaariperheet ry:n ja Väestöliiton laaja tutkimus. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien vanhempien perheissä elävien lasten ja nuorten hyvinvointia ja kokemuksia tutkittin Suomessa nyt ensimmäistä kertaa.

Yli sadan lapsen ja nuoren kokemuksia kartoittanut laaja tutkimus koostuu 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten haastatteluista ja kyselyvastauksista. Kyselytuloksia on verrattu vastaavan ikäisten lasten ja nuorten hyvinvointiin hyödyntäen valtakunnallisen Kouluterveyskyselyn aineistoja.  

 – Opetus- ja kulttuuriministeriön monivuotinen rahoitus on mahdollistanut tämän tutkimuksen, joka on tuottanut tärkeää tieteellistä tietoa päättäjien, palvelujen tarjoajien ja perheiden käyttöön, iloitsee Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä.

Sateenkaariperheiden lasten ja nuorten suhteet vanhempiinsa ovat  pääosin yhtä hyvät kuin valtaväestön lapsilla ja nuorilla. Samoin heillä on yhtä paljon ystäviä ja vähintään yhtä myönteisiä koulukokemuksia kuin muilla. Useimmat muut lapset ja nuoret sekä opettajat ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat suhtautuneet heidän perheisiinsä neutraalisti tai myönteisesti.

 – Sateenkaariperheissä on erityisiä vahvuuksia. Esimerkiksi vanhemmat vaikuttavat luoneen keskimääräistä luottamuksellisemman yhteyden lapsiinsa ja nuoriinsa kuin valtaväestön vanhemmat, ja he tukevat ja kannustavat lapsiaan paljon, kuvailee tutkija Kia Aarnio.

Monet lapset ja nuoret mainitsivat, että heidän perheessään monimuotoisuuteen kasvetaan; nähdään monenlaisia perheitä, seksuaalisen suuntautumisen kirjoa ja sukupuolen moninaisuutta, ja pidetään näitä kaikkia yhdenvertaisina. Suhteellisesti monet sateenkaariperheissä elävät nuoret naiset tuntevat seksuaalista vetoa sekä tyttöjä että poikia kohtaan.

Sateenkaariperheessä elämisen ikävät puolet ovat ympäristön kielteiset asenteet ja mahdollinen kiusatuksi tuleminen sekä näiden pelkääminen. Sateenkaariperheiden lapsista ja nuorista lähes puolet on kuullut ärsyttäviä kysymyksiä vanhemmistaan muilta. He toivovat, että tietoa sateenkaari-aiheista lisättäisiin ja että moninaisuus hyväksyttäisiin paremmin ja syrjintä loppuisi.

 – Väestöliitto tukee monimuotoisia perheitä, ja on iloinen nyt saaduista kansainvälisestikin ainutlaatuisista tutkimustuloksista, toteaa Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta.

Sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvointi ja kokemukset -raportti.
Väestöliiton väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D62/2017

Lisätiedot:

Kia Aarnio, PsT, tutkija
Sateenkaariperheet ry
kia.aarnio(at)sateenkaariperheet.fi
050 542 1001

Anna Rotkirch, johtaja
Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
anna.rotkirch(at)vaestoliitto.fi
(09) 2280 5144 tai 040 776 3086

 
 
 

Sateenkaariperheiden lapset ja nuoret voivat hyvin