Perheteko -tunnustuspalkinto haussa

13.6.2017

Perheteko –tunnustuspalkinto

Alli Paasikiven Säätiö jakaa ensimmäistä kertaa Perheteko –tunnustuspalkinnon marraskuussa 2017.

Perheteko-tunnustuspalkinto voidaan myöntää yksityishenkilölle, työryhmälle, projektille, kampanjalle tai kansalaisjärjestölle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt perheiden sosiaalista turvallisuutta. Esimerkkeinä tästä ovat uusien toimintamallien ja innovaatioiden kehittäminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen tai konkreettinen työ perheiden parissa, myös vapaaehtoistyö.

Palkinnon suuruus on 25 000 € ja se voidaan myöntää joko yhdelle tai useammalle taholle. Palkinto voidaan myöntää myös muille kuin Suomen kansalaisille.

Ehdotukset palkinnon saajaksi perusteluineen pyydetään toimittamaan syyskuun loppuun mennessä osoitteeseen perheteko@gmail.com. Päätöksen tunnustuspalkinnon jakamisesta tekee säätiön hallitus.

Perheteko -palkinnon saaja julkaistaan ja palkinto jaetaan 20.11 Hämeenlinnassa järjestettävässä Lapsen oikeuksien päivän seminaarissa ”Seuraavat 100 vuotta – lapsuuden tulevaisuus Suomessa! Jatkuuko menestystarina?”.

Vuonna 1952 perustettu Alli Paasikiven Säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa sekä kotien henkisen ja aineellisen tason kohottamiseksi. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan keräämällä varoja ja myöntämällä apurahoja tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä tunnustuspalkintoja ansiokkaasta toiminnasta säätiön toimialueella.

Lisätietoja palkinnosta antavat:
Heikki Hiilamo, säätiön asiamies, heikki.hiilamo@saunalahti.fi, 040 358 7203
Maria Kaisa Aula, säätiön hallituksen nimeämä palkintotoimikunnan puheenjohtaja, mariakaisa.aula@gmail.com, 050 530 9697

http://www.allinsaatio.fi/

 

 
 
 

Perheteko -tunnustuspalkinto haussa