Väestöliitto osallistuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen

13.6.2017

Väestöliitto on vuoden 2017 aikana mukana 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa. Hanke kokoaa yhteen uusia käytännön tekoja tasa-arvon edistämiseksi. Siinä nostetaan esiin sukupuolten tasa-arvoa tuomalla näkyviin naisten oikeuksia ja asemaa yhteiskunnassa. Hanketta koordinoivat Naisjärjestöjen Keskusliitto ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunta. Hanke kuuluu Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaan.

Väestöliitossa konkreettisten tasa-arvotekojen koonti tapahtui kevään 2017 aikana. Tekoja etsittiin avoimesti eri yksiköistä ja toiminnoista kehittämistyön, vaikuttamistyön ja palvelujen alueilta. Kaikki tasa-arvoteot on koottu listalle, joka löytyy Väestöliiton Vaikuttamistyö -sivulta.

Väestöliiton johtoryhmä valitsi ehdolla olleista teoista kaksi nostettavaksi suoraan tasa-arvotekojen sivustolle: Kansainvälinen kehitystoiminta seksuaaliterveyspalvelujen parantamiseksi ja Työelämän perheystävällisyys ja tasa-arvo. Ensiksi mainittu tukee Nepalissa nuorille suunnattujen seksuaaliterveyspalvelujen parantamista ja kehittämistä sekä seksuaalioikeuksien toteutumista. Hanke toimii Nepalin kahdeksassa läänissä ja hyödynsaajia on noin 393.000 ihmistä.

Toisessa tasa-arvoteossa Väestöliitto seuraa Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa mukana olevia yrityksiä ja -organisaatiota tasa-arvon kehittymisessä. Ohjelman pilotointivaiheeseen osallistuu 16 eri toimialojen työnantajaa suuryrityksistä pieniin järjestöihin. Organisaatioissa toteutetaan monia kehittämistavoitteita työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen parantamiseksi: tuetaan naisten työuria, lisätään isien käyttämiä perhevapaita ja turvataan eri sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu eri tilanteissa työyhteisöissä. Ohjelmaan osallistuvat organisaatiot tavoittavat tällä hetkellä noin 20.000 suomalaista palkansaajaa ja heidän kauttaan noin 100.000 perheenjäsentä.

 
 
 

Väestöliitto osallistuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen