Miten toimia seksuaalisen häirinnän tilanteissa?

7.11.2017

Viime viikkoina julkisuudessa on noussut esille seksuaalinen häirintä ja väkivalta #MeToo kampanjan myötä. Seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan liittyy poikkeuksetta salaisuus, syyllisyys ja häpeä, jotka tekijä on sysännyt uhrin kannettavaksi.   

Seksuaalisen häirinnän ja väkivallan muodot ovat monenlaisia. Niitä voi olla esimerkiksi sukupuoleen tai seksuaaliseen identiteettiin liittyvät nimittelyt, epäasiallinen koskettelu, seksuaalisävytteinen puhe, painostaminen tai pakottaminen seksuaaliseen tekoon. Teot voivat tapahtua kasvotusten, netissä tai älypuhelimen välityksellä. Tekijänä voi olla nainen, mies tai muun sukupuolinen, alaikäinen tai täysi-ikäinen, sukulainen, tuttava, vieras tai auktoriteettiasemassa oleva.

Seksuaalinen häirintä ja väkivalta loukkaavat nuoren itsemääräämisoikeutta ja koskemattomuutta. Pahimmillaan ne hidastavat ja vaurioittavat nuoren psyykkistä sekä seksuaalista kasvua.

Nuori, joka olet joutunut seksuaalisen häirinnän tai väkivallan kohteeksi, toimi seuraavasti:

 • Kerro asiasta luotettavalle aikuiselle. Sinulla on siihen täysi oikeus, vaikka tekijä on voinut vaatia sinulta salaisuuden säilyttämistä.
 • Hae apua esimerkiksi kouluterveydenhoitajalta, kuraattorilta, psykologilta, nuorisotyöntekijältä tai seurakunnan työntekijältä. Sinulla on oikeus tulla kuulluksi ja autetuksi, vaikka tekijä on voinut sanoa, ettei sinua kukaan usko.
 • Säilytä toivo ja luottamus tulevaan. Sinulla on elämä edessäsi ja ikävistä kokemuksista on lupa ja mahdollisuus toipua.

Ohjeet nuoren läheiselle, kun nuori kertoo kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä tai väkivallasta:

 • Pysy rauhallisena, kuuntele ja ota nuoren kertoma vakavasti. Kiitä häntä luottamuksesta.
 • Rohkaise nuorta kertomaan tapahtuneesta johdattelematta ja painostamatta häntä.
 • Käytä lyhyitä ja yksinkertaisia kysymyksiä.
 • Juuri tapahtuneessa hyväksikäyttötilanteessa tai raiskauksessa, ota yhteys poliisin

Lisäksi nuorten parissa toimivien ammattilaisten on tärkeää huomioida seuraavat asiat:

 • Tee sanatarkat muistiinpanot siitä, mitä nuori kertoo seksuaalisesta häirinnästä tai väkivallasta. Kirjaa kysymyksesi ja havaintosi asiakaspapereihin. Kerro nuorelle, miksi muistiinpanot tehdään.
 • Tee lastensuojelu- ja rikosilmoitus alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta tai sen epäilystä (LsL 25§).
 • Selvitä nuoren tukiverkosto yhdessä nuoren kanssa. On tärkeää, että nuori ei jää asian kanssa yksin.
 • Huolehdi omasta jaksamisestasi. Hae tarvittaessa keskusteluapua itsellesi.

Väestöliitolla on pitkä kokemus nuoriin kohdistuneessa seksuaalisen häirinnän, hyväksikäytön ja väkivallan kohtaamis - ja auttamistyössä.

Tarjoamme matalan kynnyksen palveluja chattien www.vaestoliitto.fi/nuoret,  Poikien puhelimen (ma - pe kello 13–18 numerossa 0800 94 884) ja erikseen sovittaessa henkilökohtaisten tapaamisten muodossa.

Nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille tietoa seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta sekä nuoren kohtaamisesta löytyy nettisivuiltamme.

Lisäksi Väestöliitossa on tehty yleislausuntoja seksuaalisen kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan vaikutuksista nuoriin.

 

Lisätietoja: Kirsi Porras, asiantuntija, 050-302 5942, kirsi.porras(at)vaestoliitto.fi

 
 
 

Miten toimia seksuaalisen häirinnän tilanteissa?