Ensimmäiset Perheystävällinen työpaikka -tunnukset

20.11.2017

 

Väestöliitto on myöntänyt ensimmäiset Perheystävällinen työpaikka -tunnukset Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2017 Hämeenlinnassa

Perheystävällinen työpaikka -tunnus myönnetään Perheystävällinen työpaikka -ohjelman hyväksytysti läpikäyneelle organisaatiolle.

Ensimmäiset tunnukset saajat ovat Lastensuojelun Keskusliitto ry, Miessakit ry ja Suomen Vanhempainliitto ry. Nämä järjestöt ovat olleet ohjelmassa mukana vuodesta 2016 lähtien. Tänä aikana niissä on tehty Väestöliiton tukemana perheystävällisyyden alkukartoitus, koko henkilöstön itsearviointikeskustelut, kehittämistoimia sekä lopuksi kokonaisarviointi, johon kuului erilaisia osioita ja arviointikriteereitä. Kaikki kolme järjestöä arvioitiin perheystävällisyydessään kiitettävälle tasolle.

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma on tarkoitettu kaikille yrityksille ja organisaatioille niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Se on kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on tukea työ- ja perhearkea niin tekojen kuin asenteidenkin tasolla.

Perheystävällisyys ei rajoitu vain lapsiperheisiin, vaan se ulottuu kaikkiin elämänkaaren vaiheisiin. Perheystävällinen työpaikka -ohjelma edistää ihmisten hyvinvointia, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista, työyhteisön monimuotoisuutta sekä tuottavuuden kasvua ja kilpailuetua.

 

 

 
 
 

Ensimmäiset Perheystävällinen työpaikka -tunnukset