Lapsen oikeuksien päivä 2017: Perheteko-palkinnot perheiden hyvinvoinnin edistäjille

20.11.2017 klo 13:00

Kuvassa Perheteko-palkinnot jakanut Pirkko Lahti (vas.), palkinnonsaajat Eeva Kuuskoski, Monimuotoiset perheet -verkoston edustajat ja Vappu Taipale sekä Alli Paasikiven Säätiön asiamies Heikki Hiilamo (oik.).
Perheteko-palkinnot myöntää Alli Paasikiven Säätiö, joka työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa sekä kotien henkisen ja aineellisen tason kohottamiseksi.

Mediatiedote, Julkaisuvapaa Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2017

Perheteko-palkinnot Eeva Kuuskoskelle, Vappu Taipaleelle
ja Monimuotoiset perheet -verkostolle


Alli Paasikiven Säätiö myöntää Suomen 100. itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Perheteko-palkinnot lääketieteen lisensiaatti Eeva Kuuskoskelle, lääketieteen tohtori Vappu Taipaleelle sekä Monimuotoiset perheet -verkostolle. Perheteko-palkinto nostaa esille pitkäjänteisen perhepoliittisen vaikuttamistyön tärkeyttä sekä uusia ja innovatiivisia tapoja edistää perheiden hyvinvointia tämän päivän Suomessa.   

Suomalaisen perhepolitiikan rohkeat edelläkävijät Eeva Kuuskoski ja Vappu Taipale palkitaan heidän pitkäjänteisestä työstään erityisesti pienten lasten perheiden sosiaalisen turvallisuuden edistämiseksi. He ovat vaikuttaneet merkittävästi siihen, että Suomi on jo 1970-luvulta alkaen ohjannut resursseja pienten lasten hoidon tukijärjestelmiin ja lasten varhaisiin vuosiin. Tämä toiminta on ollut kansainvälisesti vertaillenkin vahvaa. Näin vanhemmat ovat uskaltaneet perheellistyä ja perheen ja työn yhteensovittaminen on helpottunut erilaisissa perheissä.

Eeva Kuuskosken toimiessa sosiaali- ja terveysministerinä vuosina 1983–87 päivähoitojärjestelmää laajennettiin ja pienten lasten kotihoidon tuen kehitettiin. Kuuskoski työskenteli uudelleen sosiaali- ja terveysministerinä vuosina 1991–92, jolloin kotihoidon tukea korotettiin lamasta huolimatta ja tuen taso sidottiin työeläkeindeksiin.

Vappu Taipale on ollut määrätietoisesti rakentamassa korkeatasoista varhaiskasvatusjärjestelmäämme. Hän on työllään vaikuttanut mm. siihen, että suomalaislapset saivat ensimmäisinä maailmassa subjektiivisen oikeuden päivähoitopaikkaan. Taipale toimi sosiaali- ja terveysministerinä vuosina 1982–84 ja sen jälkeen 1984–2008 pääjohtajana Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesissa (vuoteen 1992 asti Sosiaalihallitus).

Monimuotoiset perheet on innovatiivinen vaikuttamistyön verkosto, joka kokoaa tietoa monimuotoisten perheiden erityistarpeista päättäjien ja palveluntarjoajien tarpeisiin. Monimuotoiset perheet -verkosto edustaa uudenlaista vaikuttamistyötä, jossa kymmenen pienehköä perheiden kanssa työskentelevää järjestöä on yhdistänyt voimansa. Verkosto on omalla esimerkillään osoittanut yhteistyön voiman muutoin melko sirpaleiselle lasten ja perheiden järjestöjen kentälle. 

Verkosto on lisännyt toimijoiden välistä luottamusta, mikä puolestaan on mahdollistanut yhteisen vaikuttamistyön päätöksentekijöiden suuntaan. Verkosto on muun muassa nostanut laajempaan tietoisuuteen käsitteen perheiden monimuotoisuudesta edistäen erilaisten perhemuotojen, kuten huoltaja-, etävanhempi-, adoptio-, monikko-, sateenkaari-, sijais- ja ydinperheiden, välistä yhdenvertaisuutta Suomessa.
 

Palkinnot myöntää vuonna 1952 perustettu Alli Paasikiven Säätiö, joka työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa sekä kotien henkisen ja aineellisen tason kohottamiseksi. Perheteko-palkinnon kautta säätiö haluaa nostaa esille pitkäaikaisen vaikuttamistyön tärkeyttä sekä etsiä uusia ja innovatiivisia tapoja edistää perheiden hyvinvointia. Rahallisena tunnustuksena Alli Paasikiven Säätiö myöntää 10 000 euroa kullekin palkitulle; Eeva Kuuskoskelle, Vappu Taipaleelle ja Monimuotoiset perheet -verkostolle.


Lisätiedot:

Heikki Hiilamo, Alli Paasikiven Säätiön asiamies,
heikki.hiilamo@saunalahti.fi, 040 358 7203

Maria Kaisa Aula, Perheteko-palkintotoimikunnan puheenjohtaja,
mariakaisa.aula@gmail.com, 050 530 9697

www.allipaasikivensaatio.com

 
 
 

Lapsen oikeuksien päivä 2017: Perheteko-palkinnot perheiden hyvinvoinnin edistäjille