Väestöliiton hallitukseen uusia osaajia

30.11.2017

Väestöliiton hallitukseen sosiaali- ja terveyspalvelujen, perhe-, työ- ja sosiaalipolitiikan ja maahanmuuttotutkimuksen osaajia

Väestöliiton syyskokouksessa 29.11.2017 valittiin Väestöliiton hallitukseen uusiksi jäseniksi Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ylilääkäri Andreas Blanco Sequeiros, SAMOKin sosiaalipolittiinen asiantuntija Eero Löytömäki, tutkimusjohtaja emeritus Juhani Pekkola ja Siirtolaisuusinstituutin vastaava tutkija Marja Tiilikainen.

Henkilövalinnat vahvistavat edelleen Väestöliiton lapsi- ja perhepoliittista ja muuta yhteiskunnallista vaikuttamistyötä, verkostoitumista ja tukevat liiton tavoitteita. Väestöliitto työskentelee yhteistyöhakuisesti osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi Suomessa ja kansainvälisesti.

Andreas Blanco Sequeiros on lääketieteen lisensiaatti, lastentautien erikoislääkäri, eMBA ja toimii ylilääkärinä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa ja perheiden palvelujen toimialuejohtaja. Hänellä on monipuolinen kokemus useista sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioista. Blanco Sequeiros on tehtävissään perehtynyt sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisista ja kansallisista haasteista ja ollut myös luottamustehtävissä ratkomassa niitä erityisesti lasten ja perheiden palvelujen osalta. Hän on Suomen lastenlääkäriyhdistyksen hallituksen jäsen.

Eero Löytömäki on valtiotieteiden maisteri ja SAMOKin sosiaalipoliittinen asiantuntija. Hänen vastuualueena on 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijan sosiaali- ja terveyspoliittinen edunvalvonta, jonka läpileikkaavana teemana on perhepolitiikka. Löytömäen erityisosaamistaan ja asiantuntemustaan ovat nuorten ja opiskelijoiden sosiaali- ja terveyspoliittiset kysymykset mukaan lukien YTHS:n asema sote-uudistuksessa.

Juhani Pekkola on VTL, filosofie doktor, sosiologian dosentti, toimitusjohtaja Unext Oy ja tutkimusjohtaja emeritus. Hän on työurallaan virkamiehenä, tutkijana ja kehittäjänä sekä kunnallisten luottamustehtävien hoidossa perehtynyt monipuolisesti työ- ja sosiaalipolitiikkaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Viimeksi hän toimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa tutkimusjohtajana. Pekkolalla on noin sata julkaisua monipuolisesti työelämään ja myös perhepolitikkaan ja syntyvyyteen liittyvää tutkimusta. Hän on eri tehtävissään osallistunut ja ollut toteuttamassa mm. työelämän kehittämistoimintaa, etätyön edistämistä, tietoyhteiskunnan arviointia ja nuorten hyvinvoinnin parantamista. Pekkola on Lapsiperheiden etujärjestön hallituksen jäsen.

Marja Tiilikainen on FT, dosentti ja  Siirtolaisuusinstituutin vastaava tutkija. Hän on Suomen johtavia maahanmuuttotutkijoita ja lisäksi hän on ennen tutkijan uraansa toiminut terveydenhuollossa koulutettuna fysioterapeuttina. Tiilikaisen tutkimustyössä on ollut keskeistä erityisesti erilaiset kulttuuriset ymmärrykset terveydestä. Maahanmuuttajaperheet, erityisesti somaliperheet ovat olleet yksi tutkimustyön kohde. Hän toimii alan kouluttajana ja luennoitsijana. Hän työskenteli Väestöntutkimuslaitoksella v. 2007.

Uusien jäsenten lisäksi Väestöliiton hallituksessa jatkavat Takuu-Säätiön toiminnanjohtaja Juha A. Pantzar, Helsingin kaupungin keskitetyn ehkäisyneuvonnan vastaava lääkäri Satu Suhonen ja Suomen ylioppilaskuntien liiton sosiaalipolitiikan asiantuntija Silja Silvasti vuoden 2018 loppuun sekä Duodecimin yksikön päällikkö ja päätoimittaja Jorma Komulainen ja hallitusammattilainen Marina Vahtola vuoden 2019 loppuun. Puheenjohtaja, valtiotieteen lisensiaatti Maria Kaisa Aulan toimikausi jatkuu vuoden 2019 loppuun.

Väestöliitto on valtakunnallinen hyvinvointialan järjestö ja ihmisoikeustoimija. Strategiansa mukaisesti liitto haluaa olla ihmissuhdetaitojen kehittäjä, kumppanuusverkostojen risteysasema ja luova vaikuttaja. Tuemme ihmisiä tunnistamaan voimavarojaan ja hoitamaan ihmissuhteitaan. Autamme elämänhallinnassa ja kriiseissä. Turvaamme lasten ja nuorten tasapainoista kasvua. Vahvistamme ihmisten ja yhteisöjen luottamusta omiin voimavaroihinsa. Tuotamme tietoa, taitoja ja toivoa yhteiskunnallisessa muutoksessa. Vaikutamme seksuaaliterveyden ja -oikeuksien vahvistamiseksi ja ihmisten moninaisuuden arvostamisen puolesta Suomessa ja kansainvälisesti. Väestöliitto on perustettu 1941 ja sillä on 34 jäsenjärjestöä.

 
 
 

Väestöliiton hallitukseen uusia osaajia