Välähdyksiä Väestöliitosta joulukuu

4.12.2017

Tutustu Väestöliiton uutiskirjeisiin.

Joulukuun uutiskirjeessä toimitusjohtaja Eija Koivuranta toivottaa kaikille hyvää itsenäisyypäivää ja toteaa mm näin:

Haluamme tänään kiinnittää katseemme myös tulevaisuuteen ja näin luonnollisestikin nuoriin ihmisiin. Suomalaiset nuoret ovat tänään valtaosin terveitä ja osaavia ja he toimivat aktiivisina edelläkävijöinä yhteiskunnan eri alueilla. Kuitenkin osa nuorista jää syrjään eikä pääse täysimittaisesti käyttämään mahdollisuuksiaan oman elämänsä tai yhteiskunnan rakentamiseen.

Moni Suomessa kasvanut ja opiskellut nuori muuttaa pysyvästi muihin maihin.
Väestöliiton syyskokouskannanotossa esitetään, että Suomen tulee, osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista, seurata ja arvioida sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden toteutumista maassamme.

 
 
 

Välähdyksiä Väestöliitosta joulukuu