Uudet kehityspoliittiset linjauksemme

7.2.2018

Väestöliiton uuden kehityspoliittiseen ohjelman avainsanat ovat: nautinto, yhdenvertaisuus, abortti, ehkäisy ja seksuaalikasvatus

Väestöliitto on laatinut uudet kehityspoliittiset linjaukset vuosille 2018-2020. Väestöliitto edistää kehityspolitiikassaan seksuaalioikeuksia. Linjaus pohjaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja sen mukaisesti tavoittelee seksuaalioikeuksia edistämällä kestävää kehitystä ja ihmisoikeuksien toteutumista. Väestöliiton kehityspolitiikan temaattiset painopisteet ovat oikeus nauttia seksuaalisuudesta ja oikeus yhdenvertaisuuteen, aborttioikeudet, oikeus kokonaisvaltaiseen seksuaalikasvatukseen sekä oikeus ehkäisyyn. Kaikkia temaattisia painopisteitä yhdistää tavoite, että kaikilla on mahdollisuus näkyä, mahdollisuus nauttia ja mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä kulkuun, jatkuu ajasta riippumatta.

 
 
 

Uudet kehityspoliittiset linjauksemme