Suomalaisten lastensaantitoiveet ja -aikeet

18.5.2018

Väestöntutkimuslaitoksen tutkimusiltapäivässä 16.5. esiteltiin tuloksia vuoden 2018 alussa kerätystä edustavasta kyselytutkimuksesta. Löydät kyselyn lastensaantia koskevia tuloksia liitteestä.

Tulokset vahvistavat niitä kehityssuuntia, joita Väestöliitto on raportoinut vuosien 2015 ja 2017 Perhebarometreissä. Syntyvyyden lasku johtuu sekä taloudellisista syistä että laajemmasta kulttuurisesta murroksesta.  TNS Kantar toteutti kyselyn helmi-maaliskuussa 2018. Tuloksista julkaistaan myös perhepolitiikkaa koskeva Perhebarometri 2018 syksyllä. Aineistokeruuta on rahoittanut Alli Paasikiven Säätiö.   

 
 
 

Suomalaisten lastensaantitoiveet ja -aikeet