Kevätkokous: Seksuaalioikeuksien rahoitusta lisättävä

28.5.2018

Väestöliiton kevätkokous 28.5.2018
Kannanotto 

Suomen kehityspolitiikan sisältö oikea, mutta rahoitusta seksuaalioikeuksien vahvistamiseen lisättävä

Naisten ja tyttöjen oikeudet ja asema nostettiin vuoden 2016 kehityspoliittisen selonteon ensimmäiseksi painopisteeksi ja seksuaalioikeudet kohotettiin kehityspolitiikan keskiöön. Suomen ulkomaankauppa- ja kehitysministerit ovat toimineet näkyvästi seksuaalioikeuksia puolustavina She Decides -lähettiläinä ja Suomi on puhunut seksuaalioikeuksien tärkeydestä eri poliittisilla areenoilla silloinkin kun neuvottelut muiden maiden kanssa ovat olleet hankalia.  Seksuaalioikeuksien edistämiseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota myös humanitaaristen kriisien yhteydessä.

Vuonna 2015 hyväksytty YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda 2030, velvoittaa valtioita toimimaan taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden saavuttamiseksi sekä kansallisilla että globaalilla tasolla. Suomi on sitoutunut näihin tavoitteisiin ja meidän tulee kantaa osaltamme vastuu niistä sekä kotimaassa että kansainvälisesti.  Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ovat keskeinen tekijä kestävän kehityksen toteutumiselle. Seksuaalioikeuksien toteutuminen lisää tasa-arvoa sekä vähentää köyhyyttä.  Niitä ovat mm. oikeus päättää omasta kehostaan, seksuaalisuudesta, parisuhteista, naimisiin menosta ja lasten hankinnasta. Hyvä seksuaaliterveys ja seksuaalioikeuksien toteutuminen ovat varsinkin naisten ja tyttöjen koulunkäynnin ja yhteiskunnallisen osallistumisen kulmakivi. Seksuaalikasvatuksen, terveyspalveluiden sekä ehkäisyvälineiden saatavuuden takaaminen antaa ihmisille mahdollisuuden vaikuttaa oman elämänsä kulkuun – terveyteen, opiskeluun, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja työn ja perheen yhteensovittamiseen.

Seksuaalioikeudet vaativat erityishuomiota, sillä globaalisti ne ovat olleet viime aikoina vastatuulessa. USA:n presidentti Trump asetti hallintokautensa aluksi Global Gag Rulen, joka käytännössä estää amerikkalaista kehitysyhteistyörahoitusta saavia järjestöjä millään laillaan toimimista aborttikysymyksessä. Esimerkiksi Kansainvälinen perhesuunnittelujärjestö IPPF, jonka jäsen Väestöliitto kuuluu, on menettänyt Trumpin hallintokaudella 100 miljoona dollaria, jolla summalla olisi estetty 20 000 äitiyskuolemaa, 4,8 miljoonaa suunnittelematonta raskautta ja 1,7 miljoonaa laitonta vaarallista aborttia.

Seksuaalioikeuksia vastustavat ryhmät ovat kasvava voima myös Euroopassa. Euroopan unionin sisällä on viime vuosina mm. kiristetty aborttilainsäädäntöä ja unionin alueella toimii yli 500 aborttia vastustavaa ryhmää.

Global Gag Rule ja seksuaalioikeuksia vastustavan opposition vahvistuminen synnyttivät vuosi sitten She Decides -liikkeen. Alankomaiden, Belgian, Tanskan ja Ruotsin järjestämässä She Decides -konferenssissa päätettiin, että Global Gag Rulen jättämä rahoitusvaje on kurottava umpeen ja kehitysmaan tyttöjä ja naisia ei jätetä. Suomi lähti heti alusta asti mukaan She Decides –liikkeeseen. Väestöliiton mielestä on tärkeää, että Suomi jatkaa She Decides -liikkeestä herännyttä työtä kaikilla kansainvälisillä foorumeilla. 

 Väestöliitto korostaa myös, että Suomen tehokas työ naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien edistäjänä vaatii lisää rahoitusta. Kehitysyhteistyömäärärahoja leikattiin mittavasti samanaikaisesti kun naisten ja tyttöjen asema ja oikeudet nostettiin Suomen kehityspolitiikan painopisteeksi. Kaikkiaan eduskunta leikkasi varsinaisesta kehitysyhteistyöstä 300 miljoonaa euroa. Suomi vähensi merkittävästi tukeaan mm. YK:n väestörahasto UNFPA:lle (-43 %) ja naisjärjestö UN Womenille (-29 %).

Väestöliitto näkee, että kehitysrahoitusta tulee vahvistaa pikaisesti. Tämä olisi linjassa myös Agenda2030:n ja sen rahoitusta ohjaavan tavoitteen kanssa. Sen mukaan vauraimpien maiden tulisi toimia köyhempien maiden globaaleina kumppaneina ja tukea niitä kestävän kehityksen tiellä 0,7 prosentilla bruttokansantulostaan. 

Väestöliitto on johtava seksuaalioikeuksien asiantuntija ja me tiedämme, miten tärkeää ihmisten elämälle on, että hänen seksuaalioikeutensa toteutuvat. Seksuaalioikeuksien toteutuminen on myös keskeinen tekijä kestävälle kehitykselle.

Väestöliitto esittää, että osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista Suomen tulee edistää seksuaalioikeuksia seuraavin tavoin:

  • Suomen tulee jatkaa She Decides -liikkeestä herännyttä työtä vahvana toimijana kaikilla kansainvälisillä forumeilla. 
  • Kehitysrahoitusta naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseksi tulee vahvistaa.  ja Suomen kehitysrahoituksen on vastattava Suomen kehityspoliittisia tavoitteita.

 

 

 

 
 
 

Kevätkokous: Seksuaalioikeuksien rahoitusta lisättävä