Kansainvälinen kannanotto aborttioikeuden puolesta

28.9.2018

Väestöliitto on mukana kansalaisjärjestöjen yhteisessä kannanotossa aborttioikeuden puolesta

Useat seksuaalioikeuksia ajavat kansalaisjärjestöt ovat tehneet yhteisen kannanoton aborttioikeuden puolesta. Kannanotto luovutettiin YK:n ihmisoikeusnevostolle 24. syyskuuta.

YK:n ihmisoikeusneuvoston 39:s istunto pidetään Genevessä 10.-28. syyskuuta. Kannanotosta keskustetiin maanantaina Wienin julistuksen ja toimintaohjelman käsittelyn yhteydessä. Vuoden 1993 Wienin julistus vahvisti kansainvälisen yhteisön sitoumuksen ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen periaatteisiin. Se myös tunnusti ensimmäistä kertaa yksimielisesti, että oikeus kehitykseen on luovuttamaton ihmisoikeus.

Kansalaisjärjestöjen kannanotto käsittelee erityisesti aborttioikeuden puolustajia, joita ovat myös abortteja tekevät ammattilaiset. Lisäksi siinä käsitellään aborttiin liittyvää stigmaa. Kannanotossa vedotaan, että hyökkäykset aborttioikeuden puolustajia kohtaan rikkovat YK:n ihmisoikeuspuolustajia koskevaa julistusta. Vaadimme ihmisoikeusneuvostoa tuomitsemaan aborttioikeuden puolustajiin kohdistuvat hyökkäykset ja huomioimaan kiireellisesti aborttioikeuden puutteesta kumpuavat ihmisoikeusrikkomukset niin päätöslauselmissa, tarkasteluissa kuin keskusteluissa.

Kannanotto (englanninkielinen pdf) julkaistaan tänään 28.9., osana kansainvälisen turvallisen abortin päivää.

 
 
 

Kansainvälinen kannanotto aborttioikeuden puolesta