Verkostot ja perhe auttavat maahan muuttaneita kotoutumaan

26.10.2018

Ulkomailta Suomeen tulleilla on vaikeuksia päästä kiinni työelämään eivätkä kotouttamispalvelut tunnu auttavan tilanteessa tarpeeksi tehokkaasti. Väestöliitto on lausunnossaan eduskunnan tarkastusvaliokunnalle tuonut esiin, miten maahan muuttaneiden kotoutumista ja työllistymistä voitaisiin edistää. Tarkastusvaliokunta laatii lausuntoa eduskunnan täysistunnolle kotoutumisen toimivuudesta.

- Työllistymisen edistämisessä järjestötoimijat ja vapaaehtoiset voivat täydentää julkisia palveluita, kertoo perhetoimintojen johtaja Minna Säävälä.  - Esimerkiksi Väestöliiton maahanmuuttajanaisille suunnattu työuramentorointi Womento on ollut tuloksellinen keino työllistymisen edistämiseen jo vuodesta 2011.

Työllistymisvaikeuksista kärsivät eniten pakolaistaustaiset sekä pitkään lapsia kotona hoitavat vanhemmat. Perhevapaa- ja sosiaaliturvan uudistuksissa tulisi luoda entistä joustavampia tapoja yhdistää kielikoulutusta, työtä ja lastenhoitoa. Järjestötoimijat ovat tärkeä osa kotoutumisen edistämistä, koska vapaan kansalaistoiminnan avulla vuorovaikutus ja verkostot vahvistuvat.

Väestöliitto korostaa, että kotoutumisessa ja työllistymisessä on pyrittävä kestäviin ratkaisuihin. Suomeen asettuneet on syytä saada jäämään tänne ja heidät otettava yhdenvertaiseksi osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Nykyistä kohtuullisemmat tuloedellytykset perheenyhdistämiselle vahvistaisivat maahan muuttaneiden sitoutumista Suomeen ja kotoutumista.

 

 

 
 
 

Verkostot ja perhe auttavat maahan muuttaneita kotoutumaan