Väestöliitto ry:ssä yhteistoimintaneuvottelut

21.12.2018

Väestöliitto ry on käynnistänyt torstaina 20.12.2018 yhteistoimintaneuvottelut, joiden perusteena ovat taloudelliset ja tuotannolliset sekä toiminnan uudelleenorganisoinnista johtuvat syyt. Arvioitu henkilöstöresurssin vähentämistarve on alle 10 henkilötyövuotta.

Neuvottelut eivät vaikuta Väestöliiton maksullisiin terapia- tai kotipalveluihin, joita tarjoaa Väestöliiton terapia- ja kotipalvelut Oy.

Väestöliitto on valtakunnallinen hyvinvointialan järjestö ja ihmisoikeustoimija. Teemme työtä nuorten, perheiden ja koko väestön hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Suomessa ja kansainvälisesti.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Eija Koivuranta
Väestöliitto ry
(09) 2280 5101, eija.koivuranta(at)vaestoliitto.fi

 
 
 

Väestöliitto ry:ssä yhteistoimintaneuvottelut