Ystävyydestä ja sen merkityksen lisääntymisestä

2.2.2016

Vasta hiljattain tutkimus on kiinnittänyt huomiota sihen, kuinka tärkeitä ystävät ovat aikuisille.

Ystävyyssuhteet ovat aikaisempaa enemmän pohdinnan kohteena, koska elämässä on entistä enemmän murroskohtia. Perheet hajoavat ja sukulaiset asuvat entistä kauempana, jolloin yhä suuremmalle osalle ystävyyden merkitys on suurempi koko elämänkaaren ajan. Kaikki ihmiset kaipaavat ystävää sanoo Anna Rotkirch.

Lue Ylen uutinen ystävyydestä

Lisätietoja Anna Rotkirch, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

 
 
 

Ystävyydestä ja sen merkityksen lisääntymisestä