Tuore artikkeli sisarusten välisestä kilpailusta Britanniassa

17.2.2016

Sisarussuhteisiin kuuluu luonnostaan sekä kilpailua että pyyteettömän avun antamista. Tyypillisesti sisarukset kilpailevat keskenään vanhempien resursseista ja huomiosta. Täyssisarukset kilpailevat yleensä kahden biologisen vanhemman resursseista, toisin kuin puolisisarukset, joilla on vain yksi yhteinen vanhempi. Lisäksi puolisisaruksilla on usein useampia vanhempia kuin täyssisaruksilla. Koska puolisisarukset voivat saada tukea myös kotitalouden ulkopuolisilta vanhemmilta voidaan olettaa, että konfliktit täyssisarusten välillä ovat yleisempiä kuin puolisisarusten välillä. Tässä tutkimuksessa testattiin tätä oletusta brittiläisellä aineistolla, jossa on mukana yli 7500 iältään 11-vuotiasta lasta. Tutkimuksessa verrattiin keskenään kolmea ryhmää: kotitalouksia, joissa on vain täyssisaruksia, vain puolisisaruksia äidin puolelta sekä täyssisaruksia ja puolisisaruksia äidin puolelta. Sisarusten välisiä konflikteja mitattiin muuttujilla, joissa lapsilta kysyttiin ovatko he itse kiusanneet sisaruksiaan ja ovatko heidän sisaruksensa kiusanneet heitä. Tutkimustulosten mukaan lapsilla, jotka asuivat vain täyssisarustensa kanssa, oli enemmän konflikteja kuin lapsilla, jotka asuivat vain puolisisarustensa kanssa.

Antti O. Tanskanen, Mirkka Danielsbacka, Markus Jokela and Anna Rotkirch. SIBLING CONFLICTS IN FULL- AND HALF-SIBLING HOUSEHOLDS IN THE UK. Journal of Biosocial Science, available on CJO2016. doi:10.1017/S0021932016000043.
http://dx.doi.org/10.1017/S0021932016000043

 

 
 
 

Tuore artikkeli sisarusten välisestä kilpailusta Britanniassa