Huhtikuun Tietovuoto: Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

5.4.2016

Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa puutteessa. Asiasta on nyt tuoretta tietoa suomalaisten seksuaalielämästä vuonna 2015 kerätystä FINSEX-tutkimuksesta. Yli 2000 vastaajalta kysyttiin, kumpi heidän parisuhteessaan halusi seksuaalista kanssakäymistä useammin. Vastauksia saattoi suhteuttaa tutkimuksen muihin kysymyksiin.

Tulosten mukaan vähän yli joka toisessa parisuhteessa mies oli seksiä useammin haluava puoliso ja nainen vastaavasti noin 15 prosentissa suhteista. Noin 30 prosentissa parisuhteista puolisot halusivat seksiä yhtä usein. Miesten ja naisten vastaukset parisuhteista sopivat keskenään hyvin yhteen. Miehet pitivät itseään vähän useammin seksiä enemmän haluavana osapuolena kuin naiset vastaavasti omia kumppaneitaan. 

Suomalaisissa parisuhteissa halujen tasatahtisuus on siten epätyypillistä. Halujen ollessa epätasapainossa, useammin haluava oli 3–4 kertaa useammin mies kuin nainen. Tämä sukupuolten ero oli suunnilleen yhtä suuri kaikissa ikäryhmissä. Ainoa poikkeus tästä olivat parikymppiset naiset, jotka raportoivat muita useammin molemminpuolisesta halusta. Nämä olivat tavallisesti korkeintaan pari vuotta kestäneitä suhteita. 

Yhdyntää useammin haluava parisuhteen osapuoli oli harvoin ollut seksin määrään tyytyväinen. Seksuaalista kanssakäymistä kumppaniaan useammin haluavista miehistä vain joka viides ja vastaavasti naisista joka kymmenes oli pitänyt parisuhteensa yhdyntämäärää sopivana. Jos sen sijaan kumppanit olivat halunneet yhdyntää yhtä usein, tai sitten kumppani oli halunnut yhdyntöjä useammin, niin kaksi kolmasosaa miehistä ja yli puolet naisista oli kokenut parisuhteensa yhdyntämäärän sopivaksi. Jos kumppani siis halusi yhdyntöjä useammin, niin sillä ei ollut yhteyttä siihen oliko itse tyytyväinen parisuhteen yhdyntöjen määrään. Tosin noin kymmenesosa naisista, joiden puoliso halusi yhdyntää useammin, olisi halunnut kokea niitä harvemmin.

Niistä parisuhteissa, joissa puoliso oli seksiä useammin haluava osapuoli, naisista 66 prosenttia ja miehistä 40 prosenttia kertoi kokeneensa ainakin melko usein oman halunsa puutetta. Oman halun puute oli siten epäilemättä vaikuttanut siihen, että kumppanista oli tullut parisuhteen enemmän haluava osapuoli. Jos itse oli halunnut yhdyntää puolisoaan useammin, tai molemmat olivat halunneet yhdyntää yhtä usein, niin naisista joka viides ja miehistä joka kymmenes oli kokenut melko usein oman halunsa puutetta. Kumppaniaan useammin yhdyntää haluava voi siten itsekin tuntea ajoittain halun puutetta.

LUE LISÄÄ

Lisätietoja:
Osmo Kontula, tutkimusprofessori
Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto
040 582 7369, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

 
 
 

Huhtikuun Tietovuoto: Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset