Persoonallisuudeltaan avoimilla ihmisillä on enemmän erilaisia ystäviä

1.9.2016

Väestöntutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin, miten persoonallisuus on yhteydessä ystävien ominaisuuksiin.

Tutkimuksen tulokset perustuvat brittiläiseen kyselyaineistoon, jonka avulla selvitettiin, miten ihmisen persoonallisuus on yhteydessä hänen kolmen läheisimmän ystävänsä ominaisuuksiin.

Avoimuus oli yhteydessä siihen, että henkilöllä on enemmän ystäviä, joilla on eri sukupuoli ja etninen tausta. Ystävät myös asuivat kauempana. Sovinnollisuus ja ulospäinsuuntautuneisuus olivat puolestaan enemmän yhteydessä perinteisempiin ystävyyden muotoihin, joissa ystävät ovat samankaltaisempia, ovat tunteneet toisensa pidempään ja asuvat lähellä toisiaan.

 

Michael Laakasuo, Anna Rotkirch, Venla Berg, and Markus Jokela. The Company You Keep: Personality and Friendship Characteristics. Social Psychological and Personality Science, first published on August 30, 2016 doi:10.1177/1948550616662126

 
 
 

Persoonallisuudeltaan avoimilla ihmisillä on enemmän erilaisia ystäviä